Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 W dniu 26 kwietnia 2017 roku o godz. 1130 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  Dobrzyń nad Wisłą odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich komisji.

Tematem posiedzenia będzie: Analiza wykonania budżetu za rok 2016.

Serdecznie wszystkich zapraszamy.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Przewodniczący Rady Miejskiej na postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 roku, poz. 730), zwołuję trzydziestą siódmą w VII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2017 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje mieszkańców o możliwości skorzystania z dotacji na instalację fotowoltaiczną w domu. Dzięki tego typu instalacji będą Państwo produkować energię elektryczną ze słońca i dzięki temu zaoszczędzą Państwo na wydatkach związanych z zakupem energii elektrycznej od Zakładu Energetycznego.