Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W dniu 8 czerwca w DDK „ŻAK” odbyło się uroczyste zakończenie III roku akademickiego Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu III Wieku w Dobrzyniu nad Wisłą, na którym zjawili się słuchacze Uniwersytetu i zaproszeni goście. Na uroczystości pojawiła się także Pani Wiceburmistrz Marzena Niekraś, która reprezentowała Pana Burmistrza Jacka Waśko.Ceremonia rozpoczęła się wręczeniem dyplomów z podziękowaniami dla osób, które swoimi działaniami i bezinteresowną pomocą wspierają Uniwersytet III Wieku w Dobrzyniu nad Wisłą. Następnie list gratulacyjny na ręce przewodniczącej Uniwersytetu Pani Jadwigi Grudzińskiej złożyła Wiceburmistrz Marzena Niekraś, składając wyrazy uznania za aktywność oraz umiejętność rozbudzania ciekawości życia i nieustannego „apetytu na wiedzę”. Pogratulowała także zdobytej wiedzy, życząc jednocześnie spokojnych wakacji oraz powrotu z większym zapałem do kolejnego aktywnego roku akademickiego.Kolejną część imprezy stanowił wykład pod tytułem„Zadania rozwojowe w wieku senioralnym” dr Ewy Płaczkiewicz, która jest Dziekanem Wydziału Nauk Pedagogicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej.Wykład, który bardziej przypominał wspólną rozmowę, aniżeli typową prelekcję, był bardzo interesujący i toczył się w ożywiony sposób, przynosząc wiele korzyści zarówno prowadzącej wykład jak i osobom biorącym w nim udział. Po części oficjalnej zaproszono wszystkich na słodki poczęstunek, kawę i herbatę.