Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Zajęcia odbyły się w następujących sołectwach: Glewo, Kamienica, Mokowo, Główczyn, Chalin, Grochowalsk, Zbyszewo. W czasie zajęć dzieci wykonywały prace plastyczne związane z wakacyjnymi planami, letnimi krajobrazami. Uczestnicy zajęć ozdabiali według własnego pomysłu papierowe talerzyki, przedstawiali ulubionych bohaterów bajkowych i filmowych. Ponadto rozwijano kreatywność i wyobraźnię dzieci poprzez zabawy manualne z wykorzystaniem plasteliny i ciastoliny. Dzieci w czasie zajęć aktywnie uczestniczyły w zabawach ruchowych i sportowych. Największą popularnością cieszyły się następujące zabawy: gra w dwa ognie, kolory, piłka siatkowa, wyścigi z woreczkami, wyścigi w workach, trafianie rzutkami do celu, zabawy aktywizujące z wykorzystaniem chusty animacyjnej. Podczas zajęć sportowych rozwijano umiejętność gry zespołowej, zachęcano dzieci do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Oprócz tego dzieci chętnie korzystały z gier planszowych rozwijających umiejętność logicznego myślenia. W czasie zajęć świetlicowych przypomniano o bezpieczeństwie w czasie letnich zabaw. Najwięcej dzieci uczestniczyło w zajęciach świetlicowych w sołectwach Główczyn i Chalin. Tematyka zajęć została zanotowana w dzienniku, do którego dołączono listy obecności. Ponadto zdjęcia zostały zamieszczone na stronie internetowej Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak”.W pierwszym tygodniu sierpnia odbyły się zajęcia w „Żaku” dla dzieci, które uczestniczyły w zajęciach zorganizowanych wspólnie z Centrum Edukacji Pracy Młodzieży OHP we Włocławku poznając ciekawe zawody, które w przyszłości będą wykonywać. Odbył się konkurs plastyczny o tematyce „Kim będę jak dorosnę”. Nagrody za udział konkursie otrzymały wszystkie dzieci. Kolejnego dnia byliśmy z wizytą a dobrzyńskiej astrobazie, gzie dzieci obejrzały bajkę w 3D oraz oglądały przez teleskop słońce oraz dowiedziały się wiele ciekawostek astrologicznych od opiekuna obiektu Łukasza Kołodziejskiego. W środę gościła u dzieci Myszka Miki. Było bardzo gorąco, ale upał nie przeszkodził w zabawie. Kolejnego dnia pojechaliśmy do Happy Parku. W wyjeździe uczestniczyły chętne dzieci z terenu gminy. Tu dopiero było dużo zabawy. Przestronne, klimatyzowane, barwnie urządzone pomieszczenie, wiele atrakcji sprzyjało zabawie. Ostatniego dnia odwiedziła nas Pani Martyna Kuligowska w PIE Europe Direct z Torunia, która przeprowadziła lekcję europejską dla dzieci. Na zakończenie rozdano uczestnikom zajęć upominki.