Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W ramach upowszechniania turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa, Stowarzyszenie „Aktywni Dobrzyniacy 55 +”w dniach 22 – 24 września 2017r. zorganizowało wycieczkę integracyjną dla 40 osób, w tym 35 seniorów i 5 ich wnucząt. Zadanie publiczne, pod hasłem „Turystyka łączy pokolenia” można było zrealizować dzięki współfinansowaniu przez Powiat Lipnowski w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania sportu, kultury oraz turystyki i krajoznawstwa. Uczestnicy wycieczki zapoznali się z różnorodnością kulturową i walorami krajoznawczymi Ziemi Dobrzyńskiej, Mazowsza, Podlasia oraz Lubelszczyzny. Celem wyjazdu był nie tylko bierny odbiór przekazywanych treści, ale również aktywne zaangażowanie w realizację programu wyjazdu oraz uczestnictwo w konkursie wiedzy krajoznawczej, aktywny wypoczynek (turystyka piesza i krajoznawstwo), co zostało potwierdzone zdobyciem odznak krajoznawczych i turystyki kwalifikowanej Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego PTTK:

- Odznaka Turystyki Pieszej,

- Turysta Senior

- Odznaka Krajoznawcza Szlakiem Zabytków Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce

- Siedmiomilowe Buty – dla dzieci,

Wycieczka była nie tylko wspaniałą przygodą, ale także wyjazdem integracyjnym skierowanym do seniorów i ich wnuków, przebiegającym pod hasłem „Turystyka łączy pokolenia”. Współfinansowanie tego przedsięwzięcia przez Powiat Lipnowski, pozwoliło na realizację ambitnego programu wyjazdu.