Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Inauguracja IV Roku Akademickiego UTW w Dobrzyniu nad Wisłą miała charakter bardzo uroczysty i podniosły. Na początku, jeszcze przed powitaniem gości, został odśpiewany hymn państwowy. Z kolei po immatrykulacji, aby tradycji stało się zadość, odśpiewano Gaudeamus. W tym roku indeksy otrzymało 5- ro słuchaczy. Byli to: Cecylia Przybyszewska, Małgorzata Bautembach, Jerzy Wysocki, Henryk Ziółkowski i Tadeusz Pączkowski. Uroczystość inauguracyjną swoją obecnością zaszczycili: Karol Kwiatkowski –członek Zarządu Rady Powiatu w Lipnie, dr Władysław Kubiak – Pełnomocnik ds. Rektora Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, Ryszard Machnowski – Sekretarz Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą, Jerzy Żurawski – Przewodniczący Rady Miejskiej, Renata Chęcka – Dyrektor Dobrzyńskiego Domu Kultury Żak, Krystyna Pawłowska- -Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz delegacja z UTW we Wielgiem na czele z Andrzejem Capałą -Przewodniczącym Rady Słuchaczy. Zaproszonych gości przywitała Jadwiga Grudzińska- Przewodnicząca Rady Słuchaczy UTW w Dobrzyniu nad Wisłą. Wykład inauguracyjny na temat: „ 200 setna rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki” wygłosił dr Władysław Kubiak. Po zakończeniu części oficjalnej, goście zaproszeni oraz wszyscy słuchacze miło spędzili czas przy kawie i ciastku.