Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

📖 i
23 kwietnia przypada największe święto czytelników obchodzone na całym świecie - Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Z tej okazji Biblioteka Publiczna w Dobrzyniu nad Wisłą dla  dorosłych czytelników przygotowała czerwone róże, a dla najmłodszych kolorowe balony i cukierki.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

22 marca 2018r w Dobrzyńskim Domu Kultury ,,ŻAK’’ odbyła się wystawa ozdób wielkanocnych wykonanych przez Panią Hannę Czajkowską – słuchaczkę Uniwersytetu Trzeciego Wieku oddział w Dobrzyniu nad Wisłą oraz palm wielkanocnych wykonanych przez uczniów szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Celem wystawy było promowanie amatorskiej twórczości, lokalnych i regionalnych tradycji, zwyczajów i dziedzictwa kulturowego związanego z Wielkanocą oraz rękodzieła i sztuki ludowej. Wszystkie podziwiane ozdoby wielkanocne tworzone były z ekologicznych materiałów i cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Dnia 14.03.2018r. w Dobrzyńskim Domu Kultury ,,ŻAK’’ odbyło się w rozstrzygnięcie konkursu pt. ,, Wielkanocny konkurs palm’’ organizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Dobrzyniu nad Wisłą. Złożonych zostało 40 prac : 20 palm ze SP w Krojczynie, 9 palm ze SP w Dobrzyniu nad Wisłą, 6 plam ze SP w Chalinie oraz 5 plam ze SP w Dyblinie. Komisja przyjęła następujące kryteria oceny : zgodność z regulaminem konkursu, samodzielność i estetyka wykonanej pracy, pomysłowość i inwencja twórcza, wykorzystanie materiałów zdobniczych, technika i sposób wykonania. Pracę zostały ocenione w dwóch kategoriach: klasy I-III oraz IV-VI.

Najlepszą ocenę w kategorii szkoła podstawowa klasa I-III uzyskały prace :

I MIEJSCE : KATARZYNA KWAŚNIEWSKA, KLASA II, SP W KROJCZYNIE

KONRAD KWAŚNIEWSKI, KLASA II, SP W KROJCZYNIE

II MIEJSCE : KAMIL KOSIŃSKI, KLASA II, SP W KROJCZYNIE

IZABELA FURMAŃSKA, KLASA I, SP W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ

III MIEJSCE : JAKUB SKOCZYŃSKI, KLASA I, SP W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ

Najlepszą ocenę w kategorii szkoła podstawowa klasa IV-VI uzyskały prace :

I MIEJSCE : ROKSANA BARANOWSKA, KLASA VI, SP W KROJCZYNIE

JULIA LEWANDOWSKA, KLASA V, SP W CHALINIE

II MIEJSCE : ROKSANA RYDLEWSKA, KLASA V, SP W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ

OLIWIA RYDLEWSKA, KLASA V, SP W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ

III MIEJSCE : MILENA CELMER, KLASA IV, SP W DYBLINIE

WYRÓŻNIENIE : MARCIN KLUCZYŃSKI, KLASA IV, SP W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ

Dla laureatów zostały przygotowane nagrody a pozostali uczestnicy konkursu dostali dyplomy oraz drobne upominki, które w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Jacka Waśko, wręczyła Pani Marzena Niekraś – zastępca Burmistrza. Wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom bardzo dziękujemy za udział i zaangażowanie.

tekst:Oliwia Zalewska

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Z okazji Dnia Sołtysa, który obchodzony jest 11 marca, w Dobrzyńskim Domu Kultury „ŻAK”,z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Jacka Waśko zorganizowano spotkanie z sołtysami z naszej Gminy. W zastępstwie Burmistrza Gospodarzem spotkania był Sekretarz Miasta i Gminy Ryszard Machnowski, który tytułem wstępu przybliżył zgromadzonym Gościom znaczenie pełnionej przez nich funkcji. A szczególnie w przeszłości było to stanowisko o wielkim prestiżu, wpływach, cieszące się wielkim szacunkiem wśród ludności. To oni rozwiązują problemy lokalnej społeczności i są swoistym łącznikiem między władzą samorządową. Następnie w imieniu Burmistrza Jacka Waśko odczytano życzenia, które wystosował do Sołtysów.Włodarz przede wszystkim podziękował za trud i wysiłek w konsekwentnym realizowaniu planów i zamierzeń na rzecz lokalnej społeczności. Życzył także dużo zadowolenia z wykonywanej pracy, wytrwałości oraz wiele serdeczności i przyjaznych ludzi. Zgromadzeni na sali Sołtysi otrzymali także z rąk Sekretarza Miasta i Gminy imienne podziękowania i słowa uznania za dotychczasową, pełną poświęcenia pracę oraz trud i wysiłek włożony na rzecz rozwoju sołectwa a także widoczne efekty tych działań. Na koniec zaproszono wszystkich na słodki poczęstunek.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Muzycznym koncertem zorganizowanym w niedzielne popołudnie w Dobrzyńskim Domu Kultury „ŻAK” uczczono przypadający na 8 marca Międzynarodowy Dzień Kobiet.