Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się dużymi krokami. W Dobrzyńskim Domu Kultury „ŻAK” również postanowiono wpisać się w ten niepowtarzalny klimat. W dniu 12 grudnia o godzinie 9.30 odbyło się świąteczne przedstawienie „ O bombce co z choinki spadła”. Zaproszenie dla najmłodszych mieszkańców naszej Gminy wystosował Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Jacek Waśko. To z jego inicjatywy do DDK „ŻAK” przybyła grupa teatralna „MAGMowcy” która zaprezentowała bardzo ciekawe przedstawienie teatralno-wokalne. Aktorzy urzekli przedszkolaków swoim występem. Dzieci spontanicznie reagowały śmiechem i okrzykami na wszystko, co działo się na scenie. Dodatkowo aktorzy porwali najmłodszą widownię do wspólnej zabawy i tańców. Na widowni oprócz zaproszonych przedszkolaków znaleźli się także Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Jacek Waśko oraz Wiceburmistrz Marzena Niekraś, którzy na zakończenie miłego spotkania częstowali wszystkich cukierkami.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora, który przypada 14 listopada w Dobrzyńskim Domu Kultury „ŻAK” w dniu 13 listopada zorganizowano uroczyste spotkanie.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Inauguracja IV Roku Akademickiego UTW w Dobrzyniu nad Wisłą miała charakter bardzo uroczysty i podniosły. Na początku, jeszcze przed powitaniem gości, został odśpiewany hymn państwowy. Z kolei po immatrykulacji, aby tradycji stało się zadość, odśpiewano Gaudeamus. W tym roku indeksy otrzymało 5- ro słuchaczy. Byli to: Cecylia Przybyszewska, Małgorzata Bautembach, Jerzy Wysocki, Henryk Ziółkowski i Tadeusz Pączkowski. Uroczystość inauguracyjną swoją obecnością zaszczycili: Karol Kwiatkowski –członek Zarządu Rady Powiatu w Lipnie, dr Władysław Kubiak – Pełnomocnik ds. Rektora Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, Ryszard Machnowski – Sekretarz Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą, Jerzy Żurawski – Przewodniczący Rady Miejskiej, Renata Chęcka – Dyrektor Dobrzyńskiego Domu Kultury Żak, Krystyna Pawłowska- -Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz delegacja z UTW we Wielgiem na czele z Andrzejem Capałą -Przewodniczącym Rady Słuchaczy. Zaproszonych gości przywitała Jadwiga Grudzińska- Przewodnicząca Rady Słuchaczy UTW w Dobrzyniu nad Wisłą. Wykład inauguracyjny na temat: „ 200 setna rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki” wygłosił dr Władysław Kubiak. Po zakończeniu części oficjalnej, goście zaproszeni oraz wszyscy słuchacze miło spędzili czas przy kawie i ciastku.

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W ramach upowszechniania turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa, Stowarzyszenie „Aktywni Dobrzyniacy 55 +”w dniach 22 – 24 września 2017r. zorganizowało wycieczkę integracyjną dla 40 osób, w tym 35 seniorów i 5 ich wnucząt. Zadanie publiczne, pod hasłem „Turystyka łączy pokolenia” można było zrealizować dzięki współfinansowaniu przez Powiat Lipnowski w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania sportu, kultury oraz turystyki i krajoznawstwa. Uczestnicy wycieczki zapoznali się z różnorodnością kulturową i walorami krajoznawczymi Ziemi Dobrzyńskiej, Mazowsza, Podlasia oraz Lubelszczyzny. Celem wyjazdu był nie tylko bierny odbiór przekazywanych treści, ale również aktywne zaangażowanie w realizację programu wyjazdu oraz uczestnictwo w konkursie wiedzy krajoznawczej, aktywny wypoczynek (turystyka piesza i krajoznawstwo), co zostało potwierdzone zdobyciem odznak krajoznawczych i turystyki kwalifikowanej Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego PTTK:

- Odznaka Turystyki Pieszej,

- Turysta Senior

- Odznaka Krajoznawcza Szlakiem Zabytków Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce

- Siedmiomilowe Buty – dla dzieci,

Wycieczka była nie tylko wspaniałą przygodą, ale także wyjazdem integracyjnym skierowanym do seniorów i ich wnuków, przebiegającym pod hasłem „Turystyka łączy pokolenia”. Współfinansowanie tego przedsięwzięcia przez Powiat Lipnowski, pozwoliło na realizację ambitnego programu wyjazdu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Uroczystym koncertem, który odbył się 15 października w Dobrzyńskim Domu Kultury „ŻAK” uczczono XVII Dzień Papieski i 39 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Papieża. Tegorocznym hasłem Dnia Papieskiego był cytat z Listu Apostolskiego napisanego przez Jana Pawła II: „Idźmy naprzód z nadzieją”.

Krótki montaż słowny przedstawiły uczennice Szkoły Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą pod okiem Pani Joanny Jędrzejewskiej. Pieśni i utwory religijne zgromadzonej w sali publiczności zaprezentowała z kolei scholka parafialna „Chór Aniołów”pod kierownictwem Dawida Dejneckiego. Krótkie przemówienie wygłosiła także obecna na koncercie Wiceburmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Marzena Niekraś. Wśród zaproszonych gości znalazł się także ksiądz prefekt Sebastian Krupniewski. Koncert poprowadziła Dyrektor Dobrzyńskiego Domu Kultury „ŻAK” Renata Chęcka. Ostatnim akcentem uroczystości był słodki poczęstunek, którego fundatorem był Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Jacek Waśko. Niedzielny wieczór w DDK „ŻAK” pełen był wzruszeń, łez i wspomnień o naszym wielkim rodaku Papieżu Janie Pawle II.