Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniach 3 – 10 czerwca 2017 r. odbywa się XVI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom - największe doroczne święto kampanii czytania. Kampania ma na celu propagowanie codziennego czytania dzieciom jako skuteczną, tanią i przyjazną metodę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju oraz budowania zasobów wewnętrznych dziecka. W związku z akcją ,,Cała Polska czyta dzieciom'' pracownicy naszej biblioteki wybrali się do Akademii Przedszkolaka w Dobrzyniu nad Wisłą oraz Niepublicznego Przedszkola Zielona Kraina w Krojczynie, aby przeprowadzić zajęcia.

Więcej informacji na stronie: www.biblioteka-dobrzyn.pl

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Z okazji Światowego Dnia Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych w Dobrzyńskim Domu Kultury „ŻAK” 12 czerwca tj. w poniedziałek odbyła się uroczystość zorganizowana przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koła nr 4 w Dobrzyniu nad Wisłą.Moc życzeń, serdeczności i uścisków popłynęło w stronę przewodniczącej Polskiego Związku Emerytów pani Teresa Żeberkiewicz.Serdeczne życzenia, wielu radości w codziennym życiu, życzliwości i wyrozumiałości wszystkich ludzi złożyła także, obecna na uroczystości Wiceburmistrz Marzena Niekraś. Życzyła również tak potrzebnego wszystkim zdrowia i sił w przezwyciężaniu życiowych trudności oraz tego aby otaczający świat był przyjazny, ciepły i bliski.Po krótkiej części oficjalnej wszyscy zaproszeni goście oraz członkowie Koła nr 4 w Dobrzyniu nad Wisłą udali się na poczęstunek.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniu 8 czerwca w DDK „ŻAK” odbyło się uroczyste zakończenie III roku akademickiego Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu III Wieku w Dobrzyniu nad Wisłą, na którym zjawili się słuchacze Uniwersytetu i zaproszeni goście. Na uroczystości pojawiła się także Pani Wiceburmistrz Marzena Niekraś, która reprezentowała Pana Burmistrza Jacka Waśko.Ceremonia rozpoczęła się wręczeniem dyplomów z podziękowaniami dla osób, które swoimi działaniami i bezinteresowną pomocą wspierają Uniwersytet III Wieku w Dobrzyniu nad Wisłą. Następnie list gratulacyjny na ręce przewodniczącej Uniwersytetu Pani Jadwigi Grudzińskiej złożyła Wiceburmistrz Marzena Niekraś, składając wyrazy uznania za aktywność oraz umiejętność rozbudzania ciekawości życia i nieustannego „apetytu na wiedzę”. Pogratulowała także zdobytej wiedzy, życząc jednocześnie spokojnych wakacji oraz powrotu z większym zapałem do kolejnego aktywnego roku akademickiego.Kolejną część imprezy stanowił wykład pod tytułem„Zadania rozwojowe w wieku senioralnym” dr Ewy Płaczkiewicz, która jest Dziekanem Wydziału Nauk Pedagogicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej.Wykład, który bardziej przypominał wspólną rozmowę, aniżeli typową prelekcję, był bardzo interesujący i toczył się w ożywiony sposób, przynosząc wiele korzyści zarówno prowadzącej wykład jak i osobom biorącym w nim udział. Po części oficjalnej zaproszono wszystkich na słodki poczęstunek, kawę i herbatę.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Biblioteka Publiczna w Dobrzyniu nad Wisłą organizowała konkursy "Moda na czytanie"oraz "Książka czytana dotykiem". W konkursach wzięło udział 65 prac, które oceniane były w trzech kategoriach wiekowych. Nagrody uczestnikom ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych 03.06.2017 roku wręczył Burmistrz Miasta i Gminy Pan Jacek Waśko w trakcie obchodów Dnia Dziecka na boisku DCSiT, natomiast 06.06.2017 roku zostały nagrodzone przedszkolaki. Więcej informacji oraz wyniki konkursów na stronie: www.biblioteka-dobrzyn.pl

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Z okazji Dnia Matki, 26 maja w Dobrzyńskim Domu Kultury „ŻAK”o godzinie 18.00 odbyła się uroczysta akademia środowiskowa. Na widowni w roli najważniejszych i najukochańszych gości zasiadły „Mamy”, aby wysłuchać i obejrzeć tego co dla nich przygotowały ich pociechy. Na scenie z piosenkami i wierszykami o mamach wystąpiły dzieci z klasy „0” ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą. Pięknie zatańczyły i zagrały na gitarach dzieci należące do sekcji tanecznej i gitarowej działającej w DDK „ŻAK”. Na tak ważnej uroczystości nie mogło zabraknąć Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Pana Jacka Waśko. Z okazji Dnia Matki Pan Burmistrz złożył wszystkim Mamom najlepsze życzenia i wyrazy wdzięczności. Podziękował im za trud wychowania, troskę i cierpliwość. Życzył również zdrowia, radości i przede wszystkim zadowolenia ze swoich pociech. Mamy zgromadzone na widowni nie kryły wzruszenia i dumy ze swoich dzieci, które tak pięknie przygotowały się do występów. Życzymy wszystkim Mamom, aby były tak radosne i szczęśliwe nie tylko w tym wyjątkowym dniu, ale przez cały rok.