Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Dnia 21 czerwca 2017 roku w sali domu kultury miała miejsce wyjątkowa uroczystość swoje 20 lecie świętował Klub Seniora „Złoty Kłos” działający przy DDK„ŻAK”.Na jubileusz przybyli Wiceburmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Pani Marzena Niekraś z Sekretarzem Ryszardem Machnowskim, Kierownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Krystyną Pawłowską oraz delegacje zaprzyjaźnionych klubów.Gości powitała przewodnicząca Klubu Seniora Pani Halina Składanowska z koleżanką Hanną Baranowską.Uroczystość otworzyła Dyrektor Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak” Renata Chęcka zapraszając gości na część artystyczną przygotowaną specjalnie na tę okazję przez dzieci z Przedszkola Samorządowego w Dobrzyniu nad Wisłą pod kierunkiem Pani Małgorzaty Rutkowskiej. Po występie przyszedł czas na wspomnienia, uczestnicy uroczystości obejrzeli prezentację multimedialną przedstawiającą historię Jubilatów.Następnie oddano głos gościom, w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Jacka Waśko życzenia złożyła Pani Wiceburmistrz Marzena Niekraś gratulując Jubilatom wieloletniej działalności, dziękując jednocześnie za podjęty trud i starania, które zapewniły rozwój i aktywność zespołu muzycznego działającego przy Klubie, który tak pięknie wpisuje się w życie kulturalne naszego regionu.Kroniki, zdjęcia, prezentacja ukazuje cały państwa dorobek, jaki tworzycie spotykając się co tydzień w klubie. Atmosfera w klubie jest rodzinna. To wspaniałe, że chcecie się razem spotykać, razem być, śpiewać, bawić się.Wiele ciepłych słów padło od Przedstawicieli zaprzyjaźnionych Klubów z Lipna, Kikoła, Włocławka, Wielgiego oraz Stowarzyszenia 55Plus z Dobrzynia nad Wisłą. Jubilaci nie kryli wzruszenia. Po czym przyszedł czas na toast i tort. Dalsza część uroczystości upłynęła na rozmowach, wspomnieniach i wspólnej zabawie.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

W związku z kampanią Cała Polska Czyta Dzieciom Bibliotekę Publiczną w Dobrzyniu nad Wisłą odwiedzili wychowankowie OREW Nasze Słoneczka z Dobrzynia nad Wisłą. Wspólnie przeczytaliśmy bajkę Juliana Tuwima Rzepka oraz przygotowaliśmy ilustrację do tekstu. 

Więcej informacji i zdjęć na stronie: www.biblioteka-dobrzyn.pl oraz na profilu biblioteki na facebooku.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniach 3 – 10 czerwca 2017 r. odbywa się XVI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom - największe doroczne święto kampanii czytania. Kampania ma na celu propagowanie codziennego czytania dzieciom jako skuteczną, tanią i przyjazną metodę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju oraz budowania zasobów wewnętrznych dziecka. W związku z akcją ,,Cała Polska czyta dzieciom'' pracownicy naszej biblioteki wybrali się do Akademii Przedszkolaka w Dobrzyniu nad Wisłą oraz Niepublicznego Przedszkola Zielona Kraina w Krojczynie, aby przeprowadzić zajęcia.

Więcej informacji na stronie: www.biblioteka-dobrzyn.pl

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Z okazji Światowego Dnia Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych w Dobrzyńskim Domu Kultury „ŻAK” 12 czerwca tj. w poniedziałek odbyła się uroczystość zorganizowana przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koła nr 4 w Dobrzyniu nad Wisłą.Moc życzeń, serdeczności i uścisków popłynęło w stronę przewodniczącej Polskiego Związku Emerytów pani Teresa Żeberkiewicz.Serdeczne życzenia, wielu radości w codziennym życiu, życzliwości i wyrozumiałości wszystkich ludzi złożyła także, obecna na uroczystości Wiceburmistrz Marzena Niekraś. Życzyła również tak potrzebnego wszystkim zdrowia i sił w przezwyciężaniu życiowych trudności oraz tego aby otaczający świat był przyjazny, ciepły i bliski.Po krótkiej części oficjalnej wszyscy zaproszeni goście oraz członkowie Koła nr 4 w Dobrzyniu nad Wisłą udali się na poczęstunek.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniu 8 czerwca w DDK „ŻAK” odbyło się uroczyste zakończenie III roku akademickiego Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu III Wieku w Dobrzyniu nad Wisłą, na którym zjawili się słuchacze Uniwersytetu i zaproszeni goście. Na uroczystości pojawiła się także Pani Wiceburmistrz Marzena Niekraś, która reprezentowała Pana Burmistrza Jacka Waśko.Ceremonia rozpoczęła się wręczeniem dyplomów z podziękowaniami dla osób, które swoimi działaniami i bezinteresowną pomocą wspierają Uniwersytet III Wieku w Dobrzyniu nad Wisłą. Następnie list gratulacyjny na ręce przewodniczącej Uniwersytetu Pani Jadwigi Grudzińskiej złożyła Wiceburmistrz Marzena Niekraś, składając wyrazy uznania za aktywność oraz umiejętność rozbudzania ciekawości życia i nieustannego „apetytu na wiedzę”. Pogratulowała także zdobytej wiedzy, życząc jednocześnie spokojnych wakacji oraz powrotu z większym zapałem do kolejnego aktywnego roku akademickiego.Kolejną część imprezy stanowił wykład pod tytułem„Zadania rozwojowe w wieku senioralnym” dr Ewy Płaczkiewicz, która jest Dziekanem Wydziału Nauk Pedagogicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej.Wykład, który bardziej przypominał wspólną rozmowę, aniżeli typową prelekcję, był bardzo interesujący i toczył się w ożywiony sposób, przynosząc wiele korzyści zarówno prowadzącej wykład jak i osobom biorącym w nim udział. Po części oficjalnej zaproszono wszystkich na słodki poczęstunek, kawę i herbatę.