Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Z racji Międzynarodowego Dnia Seniora przypadającego 14 listopada Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 4 w Dobrzyniu nad Wisłą,  jak co roku uroczyście obchodził swoje święto, organizując okolicznościową imprezę.

Uroczystość odbyła się  20 listopada w Dobrzyńskim Domu Kultury „ŻAK” o godzinie 14.00, na którą oprócz członków Związku Koła nr 4 przybyli także zaproszeni goście, na czele z Burmistrzem Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Piotrem Wiśniewskim,  Kierownik MGPOS Marzeną Niekraś i Dyrektor Dobrzyńskiego Domu Kultury „ŻAK” Renatą Chęcką a także zaprzyjaźnione delegacje, współpracujące na co dzień z Kołem nr 4. Uroczystość otworzyła przewodnicząca  Związku pani Teresa Żeberkiewicz,która powitała wszystkich bardzo serdecznie, w tym szczególnie  nowego burmistrza Piotra Wiśniewskiego. Korzystając z okazji wspólnego spotkania, życzyła mu wszystkiego najlepszego w życiu osobistym oraz powodzenia i wielu sukcesów na nowo objętym stanowisku. Prosząc jednocześnie o dalszą owocną współpracę i wsparcie dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 4. Życzenia zdrowia, radości z życia oraz uśmiechu na twarzy popłynęły także w stronę osób obchodzących Święto Seniora. Nie zabrakło także ciepłych słów dla samej Przewodniczącej od gości i delegacji. Życzenia optymizmu, pogody ducha oraz wszelkiej pomyślności złożył także burmistrz Piotr Wiśniewski. Dodając, by jesień życia była najlepszym czasem do spełnienia rzeczy niespełnionych. Dołączając do życzeń bukiet kwiatów. Po części oficjalnej, program uroczystości wzbogacony został występem muzycznym oraz poczęstunkiem. Zgodnie z maksymą „że wesołe jest życie staruszka” wszyscy chętnie ruszyli także do tańca i wspólnej zabawy, choć na chwilę zapominając o codziennych troskach seniora.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Studenci-seniorzy skupieni wokół Uniwersytetu Trzeciego Wieku Odział w Dobrzyniu nad Wisłą oficjalnie rozpoczęli w dniu 15 listopada rok akademicki 2018/2019. Studentów, zaproszonych gości, w tym zaprzyjaźnione delegacje UTW, które przybyły do Dobrzyńskiego Domu Kultury „ŻAK,” powitała Przewodnicząca Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Oddział Dobrzyń nad Wisłą Jadwiga Grudzińska. Uroczystość, z racji obchodzonego niedawno Święta Niepodległości, rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie oficjalnie włączono kilkoro słuchaczy do braci studenckiej, którzy po otrzymaniu indeksów stali się pełnoprawnymi członkami  KD UTW Oddział w Dobrzyniu. Po immatrykulacji studentów tradycyjnie odśpiewano Gaudeamus Igitur. Po nim Przewodnicząca Jadwiga Grudzińska przedstawiła medialną prezentację na temat działalności UTW za rok akademicki 2017/2018. Następnie głos zajęła dr Maria Palińska z Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych KSW we Włocławku, która  wygłosiła wykład na temat znaczenia wody w życiu człowieka. Ostatnim punktem programu uroczystej inauguracji V Roku Akademickiego był koncert w wykonaniu duetu muzycznego Beata i Tomek, na który złożyły się znane patriotyczne pieśni i piosenki. Na koniec zaproszono wszystkich na słodki poczęstunek.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Co roku w dniu 16 października obchodzony jest w Polsce Dzień Papieża Jana Pawła II-święto ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w hołdzie papieżowi Polakowi- Karolowi Wojtyle.Święto naszego Papieża obchodzone jest już po raz osiemnasty, a jego  tegoroczne hasło brzmi „Promieniowanie ojcostwa”. Jest ono bezpośrednio zaczerpnięte z twórczości literackiej papieża Polaka. „Promieniowanie ojcostwa” to tytuł dramatu napisanego przez Karola Wojtyłę w 1964 roku.

Dobrzyński Dom Kultury „ŻAK” również włączył się w to ogólnopolskie świętowanie, organizując w dniu 24 października o godzinie 19.00 uroczystość na cześć papieża Jana Pawła II, na którą złożyły się występy wokalne i artystyczne.

Ciekawostki z życia naszego Papieża, wzruszające wspomnienia, cytaty z Jego encyklik, a także najistotniejsze fakty  z ponad 26- letniego pontyfikatu przedstawili uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą. Scenariusz oraz młodych artystów przygotowała Pani Krystyna Bielecka.W drugiej części uroczystości wystąpiła scholka parafialna „Chór Aniołów”, kierowana przez Pana Dawida Dejneckiego. Śpiewem ukochanych przez Papieża pieśni m.in. „Barką” ,scholka wywołała u wielu osób zgromadzonych na sali  łezkę w oku. Publiczność włączyła się także do wspólnego śpiewu, tworząc tym samym niezwykle rodziną, przyjazną, wręcz magiczną atmosferę. Dopisała także publiczność, a wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. proboszcz parafii w Dobrzyniu nad Wisłą ks. Henryk Lewandowski i ksiądz prefekt Sebastian Krupniewski. Ksiądz Lewandowski podziękował występującym za chwile wzruszeń i piękne przypomnienie pontyfikatu Jana Pawła II. Jednocześnie ks. Lewandowski  nawiązując do nauk naszego Papieża poprosił wszystkich mieszkańców „ o otwarcie na drugiego człowieka i bycie sobą.”

Na zakończenie prowadząca koncert Pani Renata Chęcka -Dyrektor Dobrzyńskiego Domu Kultury „ŻAK” wręczyła na ręce Pani Krystyny i Pana Dawida, w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Jacka Waśko podziękowania, za uświetnienie uroczystości wspaniałym występem.Punktem kończącym wieczorne wspólne świętowanie Dnia papieskiego był słodki poczęstunek.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Biblioteka Publiczna w Dobrzyniu nad Wisłą wzięła udział w programie Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”. Ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 4 392,00. Częściowo dokonaliśmy już zakupu ciekawych książek do biblioteki w Dobrzyniu nad Wisłą oraz jej filii w Chalinie. Do końca listopada zakupimy kolejne pozycje książkowe. Prosimy o zgłaszanie propozycji książkowych, które według Państwa powinny znaleźć się w księgozbiorach naszej biblioteki. Będziemy je uwzględniać przy dokonywaniu dalszych zakupów.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Z radością informujemy, że właśnie otrzymaliśmy piękne Wyprawki Czytelnicze dla trzylatków z projektu „Mała książka – wielki człowiek” realizowanego przez Instytut Książki. Zapraszamy zatem do biblioteki po odbiór darmowych zestawów. Każdy trzylatek (dziecko urodzone w roku 2015), który przyjdzie do biblioteki z rodzicem, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze wiersze dla…” oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice. „Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka” to broszura informacyjna, przypominająca o korzyściach wynikających z czytania dzieciom oraz podpowiadająca, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze. Bardzo liczymy, że projekt spotka się z dużym zainteresowaniem ze strony rodziców i jesienią tego roku nasza biblioteka zyska nowych, aktywnych czytelników a dzieci zaproszone do udziału w akcji staną się pełnoprawnymi uczestnikami życia kulturalnego. Do zobaczenia w bibliotece!!!