WIŚLANA TRASA ROWEROWA - w województwie kujawsko-pomorskim biegnie po obu brzegach Wisły, na odcinku od krańca województwa mazowieckiego w okolicach DOBRZYNIA NAD WISŁĄ i  Włocławka do granicy województwa pomorskiego w pobliżu Grudziądza i Nowego. Długość prawobrzeżnej części szlaku wynosi 212 km, lewobrzeżnej- 238 km.

Część prawobrzeżna trasy w gminie Dobrzyń nad Wisłą:

1.Granica województwa kujawsko- pomorskiego- Kamienica- Dobrzyń nad Wisłą (8 km) trasy

2.Dobrzyń nad Wisłą- Włocławek (23 km)