Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Semico Sp z o. o.                                                                                                                                       ŁÓDŹ dnia 10.07.2018r.

ul. Franciszkanka17/25

91-433 Łódź

NIP: 726-264-70-60

                                                                                                                                             Do Prezydenta Miasta,

                                                                                                                                             Burmistrza, Wójta,

                                                                                                                                             Naczelnika Urzędu Powiatowego,

                                                                                                                                             Dyrektora Zarządu Dróg, Inwestycji.

PETYCJA

w sprawie oszczędności dla Budżetu Gminy

przy inwestycjach przebudowy dróg, placów, dojazdów z płyt drogowych betonowych

dla inwestycji do 30.000 Euro i/lub więcej.

My niżej podpisani zwracamy się z prośbą o zmiany w kosztorysach przy inwestycjach drogowych   polegających na wykreśleniu z kosztów pozycji dotyczących usunięcia, wywiezienia, utylizacji nawierzchni drogowych lub placów wykonanych z płyt betonowych drogowych w celu zminimalizowania kosztów inwestycji i pozyskaniu dodatkowych funduszy na rzecz budżetu gminy.

Spotykamy się z sytuacją gdzie Gmina płaci wykonawcy za usunięcie nawierzchni drogi, placu czy parkingu wykonanych z płyt drogowych typu MON, wywiezienie ich lub nawet dodatkowo za utylizację gdzie nie jest to konieczne. Są to pozycje kosztowe w kosztorysach dla inwestycji, które proponujemy zamienić na pozycje dochodowe na rzecz Gminy.

Proponujemy odkupienie, wymianę w stosunku metr kwadratowy za metr kwadratowy nawierzchni z płyt drogowych czy wykonanie wywozu nawierzchni na koszt własny, bez obciążania kasy gminy a wręcz dopłacając do kasy gminy środki pieniężne za pozyskane materiały (dotyczy płyt zbrojonych, betonowych tzw. MON). Możemy również za oferować wymianę ww. płyt drogowych na kostkę brukową, z dowozem na teren budowy również na nasz koszt.

Jesteśmy firmą specjalizującą się w obsłudze inwestycji budowlanych w zakresie tworzenia tymczasowych dróg technicznych. Do tego celu wykorzystujemy płyty drogowe betonowe, które pozyskujemy przy modernizacji, wymianie nawierzchni drogowych.

Rodzaj materiału, producent i proporcje zamiany ustalamy przy każdej tego typu operacji, stosownie do rodzaju płyt na jakie następuje zamiana, uwzględniając Państwa wymagania.

Jesteśmy gotowi do samodzielnego demontażu przedmiotu zamiany pozostawiając uporządkowany plac. Do odbioru płyt przystępujemy dopiero po dostarczeniu uzgodnionego materiału do wskazanej przez kontrahenta lokalizacji.

Korzyści:

Przyjęcie takiego rozwiązania może przyczynić się do znacznego obniżenia kosztów rozpoczętych i planowanych inwestycji, poprzez:

− ograniczenie zakresu planowanego zadania o wstępne przygotowanie terenu,

− brak konieczności nakładów na utylizację zbędnych materiałów,

− nieodpłatne pozyskanie materiałów budowlanych na potrzeby inwestycji.

Przykładowo dla drogi gminnej o szerokości 6 metrów i długości 1000 metrów wyłożonej płytami drogowymi.

-koszt zdjęcia płyt 6 zł za m2

-wywóz 12 zł za m2

-utylizacja 13 zł za m2

-wyrównanie terenu3 zł za m2jeśli nie wymaga większych prac, (nawiezienie nowej nawierzchni lub uzupełnienie wykopów).

Razem: 34 z za m2

Droga o długości 1000 m2i szerokości 6 m = 6000 m2

Koszt: 6000 m2x 34 zł za m2= 204 000 netto x 23 % VAT =250 920 zł brutto.

Propozycja Semico Sp. z o.o. przy założeniu wymiany nawierzchni na kostkę - polbruk.

Koszt kostki: 35 złm2netto z transportem na plac budowy przed wywozem płyt.

Przy założeniu pokrycia 6000 m2 drogi koszt samego materiału –kostki brukowej = 6000 m2x 35 zł za m2= 210 000 zł netto x 23% =258 300 zł brutto.

Przy takich założeniach gmina zaoszczędza

250 920 zł+ 258 300 = 509 220 zł brutto na drodze o długości 1000m i szerokości 6m.

Są to znaczące oszczędności w skali jednej inwestycji, a w przypadku kilku podobnych w skali roku Gmina może „zaoszczędzić” znaczące środki finansowe.

Jesteśmy żywo zainteresowani wprowadzeniem takich zmian i kontakt z nami w zakresie ustaleń dotyczących każdej możliwości pozyskania w ten sposób płyt drogowych.

Żywimy nadzieję, że nasza petycja i propozycja okaże się pomocną przy planowaniu wydatków inwestycyjnych. Prosimy o uwzględnienie jej i informowaniu nas przy zapytaniach ofertowych dotyczących przebudowy lub budowy dróg i placów z płyt MON.

Oczekujemy na odpowiedź bez zbędnej zwłoki w trybie ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach.

Semico Sp z o.o.

Mariusz Mrozowski

Adres do korespondencji: Łódź91-433 ul. Franciszkańska 17/25

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: 794 307 371, 501 042 734

Otrzymują:

  1. 1. Prezydent/Burmistrz/Wójt
  2. 2. a/a

Do wiadomości:

  1. 3. Skarbnik Gminy

4.Naczelnik/dyrektor inwestycji

Załącznik nr 1: zgoda na przetwarzanie danych osobowych -integralna część Petycji.

Do pobrania:

Petycja_SEMICO