Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zakończyły się prace związane z realizacją projektu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chalinie”, na które Gmina Dobrzyń nad Wisłą uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFRR. Przedmiotem zadania była kompleksowa modernizacja energetyczna budynku SP w Chalinie, której zakres prac obejmował: wymianę elementów instalacji c.o, wymianę pompy ciepła, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian i stropodachu oraz malowanie elewacji. Prace prowadzone były od 10 sierpnia 2020 do 30 listopada 2020 roku przez firmę FIDEM Budownictwo Joanna Tarnecka.Całkowity koszt projektu to kwota 904 182,85.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Pod koniec ubiegłego roku zakończyły się dwie kolejne inwestycje na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą, polegające  na utwardzeniu terenu i położeniu kostki brukowej wokół świetlic. Tym razem nowe otoczenie zyskały obiekty w Glewie i w Zbyszewie. Wcześniej podobne prace przeprowadzono wokół remiz OSP w Główczynie i w Chalinie.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna