Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W piątek, 5 października 2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy gościł wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, ale także poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Szefernaker oraz Pani Anna Gembicka z  Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP Mateusza Morawieckiego.

            Spotkanie dotyczyło problemu osuwisk na skarpie wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą. W latach 2017-2018 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało naszej Gminie  w formie dotacji ponad 7 mln zł. z tak zwanego budżetu klęskowego, na inwestycje związane z zabezpieczeniem skarpy. Pan Minister zaznaczył, iż rząd wyraża chęć realizowania inwestycji, które są potrzebne i dlatego też  wspiera dążenia samorządów, aby mogły te inwestycje poczynić. Ponadto podkreślił, jak bardzo ważna jest współpraca na płaszczyźnie rząd – samorząd, dziękując przy tej okazji za bardzo dobrą współpracę z dobrzyńskim samorządem. Następnie głos zabrał Pan Jacek Waśko Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą zaznaczając na wstępie, iż Dobrzyń nad Wisłą to miasto z ogromnymi tradycjami i historią, którego zaletą oraz potencjałem jest  położenie nad rzeką Wisłą i Zbiornikiem Włocławskim. Podkreślił, że to dla naszej gminy ogromny kapitał zarówno pod względem turystycznym, rekreacyjnym, historycznym, ale i gospodarczym. Jednak, aby w pełni wykorzystać walory rzeki Wisły i portu trzeba jeszcze wiele pracy. Samorząd będzie dokładał wszelkich starań, aby pozyskiwać kolejne fundusze na zabezpieczenie wiślanej skarpy. Jak podkreślił Burmistrz -prezentując nową koncepcję zagospodarowania nabrzeża wiślanego w Dobrzyniu nad Wisłą -   dzięki tym staraniom możliwe będzie właściwe wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych nad Wisłą w ciągu najbliższych lat. Następnie głos zabrała Pani Anna Gembicka, również mówiąc o ważności prac związanych z zabezpieczeniem skarpy, co w przyszłości będzie miało przełożenie na realizację tych ambitnych planów Burmistrza Jacka Waśko. Podkreśliła także, iż planowana inwestycja zagospodarowania nabrzeża, ze względu na swoją wagę dla rozwoju gminy i regionu,  powinna być wpisana do Strategii Województwa Kujawsko - Pomorskiego, o co będzie zabiegać.  W swoim wystąpieniu podkreśliła, że Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego powinien  wspierać również mniejsze gminy, a tylko dobra współpraca na każdym szczeblu samorządowym umożliwi realizację istotnych dla rozwoju naszej Gminy inwestycji.

Spotkanie nagrywała Telewizja Polska - poniżej link do relacji telewizyjnej:

https://bydgoszcz.tvp.pl/39335803/zblizenia-5102018-g-1230