Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W ubiegły piątek tj. 4 grudnia 2020 roku odbył się odbiór końcowy drogi nr 171024 C w Krojczynie  na wykonanie której Gmina Dobrzyń nad Wisłą uzyskała dofinansowanie w ramach realizacji operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi”, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Wartość dofinansowania wyniosła do 63,63 procent.

Przebudowa drogi (na odcinku około 1 km, łączącej drogę powiatową z gminną) realizowana była w okresie od 18 września do 30 listopada 2020 roku przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. w Lipnie. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował m.in. wykonanie nowej nawierzchni. Wartość robót wyniosła 472 501,30 zł.