Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W dniu 31 marca Pan Burmistrz gościł w Kujawsko- Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, gdzie odbyło się wręczenie promes na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w województwie kujawsko-pomorskim.

Uroczystego wręczenia przedstawicielom samorządów i regionalnego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku dokonał podsekretarz stanu w MSWiA Pan Sebastian Chwałek. Z puli środków, które pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa, o łącznej kwocie 15.930.000 złotych Dobrzyń nad Wisłą otrzymał 4.960.000 złotych. Z rąk podsekretarza stanu dokumenty na dotację osobiście odebrał Pan Burmistrz Jacek Waśko. Środki z dotacji przeznaczone są na stabilizację i likwidację osuwiska w obrębie skarpy wiślanej. Jak podkreślił wiceminister Chwałek wszystkie inwestycje z tegorocznej dotacji są niezbędne m. in. po to, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom całego regionu.

Poniżej filmik z tego wydarzenia:

https://youtu.be/fihckCP3_ow