Drukuj
Odsłony: 1949

Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W dniu 28.03.2018r, Pan Burmistrz Jacek Waśko wręczył Panu Krzysztofowi Głowackiemu powołanie na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. Jednocześnie podziękował za bardzo dobrą współpracę dotychczasowej Wiceburmistrz - Pani Marzenie Niekraś, która objęła funkcję Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pan Krzysztof Głowacki posiada tytuł magistra zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również studia wyższe z zakresu administracji publicznej oraz Podyplomowe w zakresie: „Zarządzanie i ewaluacja projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej”. Ponadto jest absolwentem studiów doktoranckich na Wydziale Dziennikarstwa  i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada bogate doświadczenie w pracy w administracji samorządowej oraz doradztwie w obszarze oceny i zarządzania projektami.  Od 2016 r. kierował Referatem Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gminy w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. Wcześniej pracował m.in. w Starostwie Powiatowym oraz Urzędzie Miasta  w Płocku, a także w samorządowej wojewódzkiej instytucji kultury jako Zastępca Dyrektora ds. inwestycji, gdzie zarządzał projektami infrastrukturalnymi, współfinansowanymi ze środków UE. Jako ekspert ds. funduszy UE, współpracował z organami administracji centralnej i regionalnej, a także Komisją Europejską. Interesuje się ekonomią i polityką międzynarodową. Czynnie uprawia siatkówkę i koszykówkę. Ma 39 lat, jest żonaty, ma 1 dziecko.