Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Grochowalsku”

Umowa na realizację inwestycji została podpisana w dniu 18 maja 2018 r. Przedmiotem inwestycji jest rozbiórka starego budynku stacji uzdatniania wody, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą technologiczną. Inwestycja polega głównie na budowie nowego budynku stacji, nowego odstojnika wód popłucznych, budowie płyty fundamentowej pod 2 zbiorniki retencyjne wraz z montażem zbiorników o pojemności 100 m3, modernizacji studni głębinowych, budowie kanalizacji sanitarnej i wód popłucznych, sieci wodociągowej, a także modernizacji urządzeń technologicznych.