Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W dniu 30 sierpnia 2018 r. odbył się odbiór ostateczny zadania pod nazwą „Przebudowa Drogi Gminnej 171012C Zbyszewo – Płomiany realizowanej na podstawie umowy nr 16/2018, zawartej w dniu 23.04.2018 r. z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. Odbioru dokonała komisja odbiorowa, w tym przedstawiciele firmy PRD, Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz inspektor nadzoru. Z dniem 30 sierpnia 2018 r. dokonano odbioru końcowego bez zastrzeżeń i uwag.