Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Uroczyste przekazanie sprzętu jednostkom OSP w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości

W związku z otrzymaną dotacją z Ministerstwa Sprawiedliwości dla Gminy Dobrzyń nad Wisłą na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP, stosowne umowy użyczenia podpisał Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Jacek Waśko.

W dniu 14 września 2018 r. odbyła się uroczystość podczas której Pan Wiceburmistrz Krzysztof Głowacki na mocy podpisanych umów przekazał na ręce prezesów sześciu jednostek OSP sprzęt ratujący zdrowie i życie ludzkie.

Łączna wartość przekazanego sprzętu to 50170,01 zł , wśród sprzętu, który otrzymała Gmina i jednocześnie użyczyła jednostkom OSP wchodzą: 1 agregat prądotwórczy 1 – faz FOGO FH500, 1 agregat prądotwórczy 1 – faz FOGO FH5001 4,3 Kw, 1 agregat prądotwórczy 1 – faz Honda EA 3000, 1 defibrylator AED Philips HeartStart Frx, 1 nożyce hydrauliczne Lukas s 330, 1 pilarka spalinowa Stihl MS 261, 3 przenośne zestawy oświetleniowe, 1 zestaw do oznakowania terenu akcji, 1 parawan do osłony miejsca wypadku, 1 torba ratownicza PSP R1 bez deski i szyn Kramera, 1 torba ratownicza PSP R1 z deską i szynami Kramera.

Zadanie było realizowane w 99% ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB) oraz w 1% ze środków budżetu gminy.

Wysokość pozyskanej dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości to 49668,31 zł, zaś wkład własny do projektu 501,70 zł.