Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

   Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Krojczynie była organizatorem przedsięwzięcia "Festiwal ekologiczny i segregacja odpadów ZIELONA STRONA MOCY". Projekt był finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Województwa Kujawsko - Pomorskiego.  Przedsięwzięcie jest elementem kampanii edukacyjno - informacyjnej promującej działania mające na celu popularyzowanie wiedzy przyrodniczo - ekologicznej oraz kształtowanie postaw proekologicznych wśród jego uczestników. Z celami, zadaniami i organizacją projektu zapoznaliśmy uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Część zadań realizowaliśmy we współpracy z Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku. W realizację projektu włączyli się wszyscy uczniowie szkoły, pracownicy szkoły oraz rodzice.