Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka, który przypada w dniu 20 września w Dobrzyńskim Domu Kultury „ŻAK” przygotowano dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy szereg atrakcji. A to wszystko dzięki inicjatywie i staraniom Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Jackowi Waśko, który chciał aby to był dla przedszkolaków wyjątkowy, niezapomniany, pełen wrażeń i uśmiechów dzień. Pierwszą z niespodzianek było mini przedstawienie teatralno-animacyjne.  Dzieci, które przybyły do „ŻAKA” zaproszone zostały przez Pana Krystiana- aktora Teatru Frajda i Teatru  Miniatury w niezwykłą podróż. Przedstawienie pod tytułem „Błażej w Garderobie, czyli przygoda w szafolandii”-wywołała u dzieci salwy śmiechów, pisków, oklasków i radości. Tytułowy Błażej zabrał wszystkie dzieci do swojej „szafy”, w której działy się niezwykłe rzeczy. Dzieci przebierały się za różne zwierzątka, naśladowały ich odgłosy i sposób poruszania, uczyły się tańczyć- były po prostu aktorami, które współtworzyły to przedstawienie.

Po występach głos zabrał gospodarz spotkania-Pan Burmistrz, który złożył wszystkim Przedszkolakom  najlepsze życzenia. „Życzę wszystkim Przedszkolakom, by ich święto było wyjątkowym czasem pełnym radości i uśmiechu, a każdy dzień spędzony w przedszkolu niech stanie się wielką niezapomnianą przygodą; niech tu spełnią się Wasze marzenia-i te duże i te małe”. Odczytał także list przesłany przez Rzecznika Praw Dziecka Pana Marka Michalaka, który oprócz życzeń zawierał także kilka ważnych informacji dla rodziców i nauczycieli.

Na zakończenie wspólnego spotkania Pan Burmistrz poczęstował wszystkie dzieci cukierkami, których podczas tak ważnego święta nie mogło zabraknąć. 

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Uroczyste przekazanie sprzętu jednostkom OSP w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości

W związku z otrzymaną dotacją z Ministerstwa Sprawiedliwości dla Gminy Dobrzyń nad Wisłą na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP, stosowne umowy użyczenia podpisał Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Jacek Waśko.

W dniu 14 września 2018 r. odbyła się uroczystość podczas której Pan Wiceburmistrz Krzysztof Głowacki na mocy podpisanych umów przekazał na ręce prezesów sześciu jednostek OSP sprzęt ratujący zdrowie i życie ludzkie.

Łączna wartość przekazanego sprzętu to 50170,01 zł , wśród sprzętu, który otrzymała Gmina i jednocześnie użyczyła jednostkom OSP wchodzą: 1 agregat prądotwórczy 1 – faz FOGO FH500, 1 agregat prądotwórczy 1 – faz FOGO FH5001 4,3 Kw, 1 agregat prądotwórczy 1 – faz Honda EA 3000, 1 defibrylator AED Philips HeartStart Frx, 1 nożyce hydrauliczne Lukas s 330, 1 pilarka spalinowa Stihl MS 261, 3 przenośne zestawy oświetleniowe, 1 zestaw do oznakowania terenu akcji, 1 parawan do osłony miejsca wypadku, 1 torba ratownicza PSP R1 bez deski i szyn Kramera, 1 torba ratownicza PSP R1 z deską i szynami Kramera.

Zadanie było realizowane w 99% ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB) oraz w 1% ze środków budżetu gminy.

Wysokość pozyskanej dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości to 49668,31 zł, zaś wkład własny do projektu 501,70 zł.