Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W tym roku obchodzimy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W całym kraju organizowane są różne imprezy mające na celu uczczenie tego ważnego wydarzenia w dziejach historii Polski. Burmistrz Jacek Waśko włączył się w to wielkie narodowe świętowanie. W dniu 14 maja o godzinie 12.00 dla upamiętnienia 100-lecia Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej przy Dobrzyńskim Domu Kultury „ ŻAK” odbyło się uroczyste sadzenie drzewek. Na początku uroczystości odczytano przez Pana Roberta Hermanowskiego Kierownika Oddziału Organizacji i Zarządzania Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy list Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza skierowany do władz Dobrzynia nad Wisłą. Następnie krótki okolicznościowy odczyt na temat odzyskania przez Polskę niepodległości z uwzględnieniem zagadnień dotyczących ziemi dobrzyńskiej wygłosiła Pani Teresa Grzybowska, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Krojczynie. Kolejnym punktem programu był występ artystyczny dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dyblinie. Uczniowie przedstawili piękny i wzruszający program wokalno-recytatorski o długiej i krętej drodze Polski do upragnionej wolności. W całą uroczystość pięknie wpisał się także konkurs „Dumni z Polski”, którego rozstrzygnięcie nastąpiło podczas poniedziałkowej uroczystości.” „Dumni z Polski ”to konkurs, który polegał na wykonaniu albumu historycznego pod tym samym tytułem. Piękne albumy wykonało aż trzydzieścioro dzieci , spośród których wyłoniono trzech laureatów. Miejsce pierwsze zajęła Wiktoria Pawłowska, miejsce drugie zajął Piotr Jakubowski, a miejsce trzecie Weronika Pączek. Celem konkursu było wzbudzenie u dzieci i młodzieży postaw patriotycznych, przybliżanie dzieciom walorów ziemi ojczystej, jej bogatej historii, tradycji i kultury. Punktem kulminacyjnym imprezy było zaś uroczyste sadzenie drzewek, które upamiętniło obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Symbolicznego posadzenia drzewek dokonał Pan Robert Hermanowski przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Zygmunt Klimowski-zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Skrwilno, Burmistrz Miasta i Gminy Jacek Waśko oraz Sekretarz Miasta i Gminy Ryszard Machnowski. W miejscu gdzie posadzono drzewka(miejsca zielone obok DDK „ŻAK)” wkopano także tablicę upamiętniającą to wydarzenie. Po uroczystym wyprowadzeniu sztandarów, którymi dowodził Komendant MGZOSPRP w Dobrzyniu nad Wisłą Stanisław Sobociński, oficjalna cześć uroczystości została zakończona. Po niej zaproszono gości na poczęstunek.

 

Autor tekstu : Agnieszka Zielińska

.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Z okazji 73 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej 8 maja o godz. 1200 w miejscowości Łagiewniki odbyła się uroczystość upamiętniająca zamordowanych Polaków. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Pan Wiceburmistrz Krzysztof Głowacki, Pan Sekretarz Ryszard Machnowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Żurawski wraz z Radnymi, delegacje Strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z Mokowa i Chalina, a także delegacje z pocztami sztandarowymi ze Szkół Podstawowych z Chalina i Dobrzynia nad Wisła. Obchody rozpoczęły się krótkim przemówieniem Zastępcy Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie Pana Jana Roberta Brzezińskiego. Głos zabrał również Proboszcz Parafii pw. Świętej Marii Magdaleny w Mokowie Ks. Zbigniew Milczarek, który odmówił modlitwę w intencji zamordowanych Polaków.

Uroczystość zakończyła się złożeniem kwiatów przez poszczególne delegacje pod pomnikiem upamiętniającym zamordowanych oraz krótkim występem artystycznym o tematyce patriotycznej uczniów ze Szkoły Podstawowej w Chalinie.

 

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Z okazji święta Konstytucji 3 Maja i Dnia Strażaka w Dobrzyniu nad Wisłą odbyły się uroczystości upamiętniające to ważne wydarzenie w dziejach historii Polski. Tradycyjnie uroczystość z okazji 3 Maja połączona została ze świętem strażaków, które przypada na 4 maja. Uroczystości rozpoczęły się zbiórką przy strażnicy OSP w Dobrzyniu nad Wisłą. Następnie w uroczystym przemarszu dowodzonym przez Komendanta MGZOSP w Dobrzyniu nad Wisłą Stanisława Sobocińskiego, w którym uczestniczyli włodarze miasta na czele z Burmistrzem Jackiem Waśko, a także radni, sołtysi, strażacy z pocztami sztandarowymi i mieszkańcy gminy, udano się na grób ks. Leonarda Lipki (założyciela Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzyniu nad Wisłą) gdzie delegacja strażaków złożyła kwiaty. Następnie przemaszerowano do kościoła parafialnego pod wezwaniem NMP w którym odbyła się Msza św. koncelebrowana przez ks. Henryka Lewandowskiego i ks. kan. dr Janusza Filarskiego, dyrektora Domu Księży Emerytów w Płocku, który wygłosił kazanie na temat ojczyzny i wartości patriotycznych, a także o miłości i przywiązaniu do lokalnej ojczyzny. Ks. kan. dr Janusz Filarski wspomniał także o strażakach i o ich ciężkiej, odpowiedzialnej i bardzo niebezpiecznej pracy. Podkreślił także jak wielkim szacunkiem społecznym i zaufaniem cieszy się zawód strażaka. Zanim rozpoczęła się Msza Św., występ artystyczny o tematyce patriotycznej przedstawiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą. Kilka słów do zebranych w kościele wystosował także ks. Henryk Lewandowski, dziękując Burmistrzowi, że aktywnie uczestniczy w wydarzeniach patriotycznych. Wszyscy udali się pod pomnik 950 - lecia odzyskania niepodległości gdzie poszczególne delegacje złożyły kwiaty. Następnie uroczysty pochód udał się pod DDK „ŻAK”, gdzie wyprowadzono sztandary. Uroczystości zakończył poczęstunek w DDK „ŻAK”.