Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Uroczyste przekazanie sprzętu jednostkom OSP w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości

W związku z otrzymaną dotacją z Ministerstwa Sprawiedliwości dla Gminy Dobrzyń nad Wisłą na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP, stosowne umowy użyczenia podpisał Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Jacek Waśko.

W dniu 14 września 2018 r. odbyła się uroczystość podczas której Pan Wiceburmistrz Krzysztof Głowacki na mocy podpisanych umów przekazał na ręce prezesów sześciu jednostek OSP sprzęt ratujący zdrowie i życie ludzkie.

Łączna wartość przekazanego sprzętu to 50170,01 zł , wśród sprzętu, który otrzymała Gmina i jednocześnie użyczyła jednostkom OSP wchodzą: 1 agregat prądotwórczy 1 – faz FOGO FH500, 1 agregat prądotwórczy 1 – faz FOGO FH5001 4,3 Kw, 1 agregat prądotwórczy 1 – faz Honda EA 3000, 1 defibrylator AED Philips HeartStart Frx, 1 nożyce hydrauliczne Lukas s 330, 1 pilarka spalinowa Stihl MS 261, 3 przenośne zestawy oświetleniowe, 1 zestaw do oznakowania terenu akcji, 1 parawan do osłony miejsca wypadku, 1 torba ratownicza PSP R1 bez deski i szyn Kramera, 1 torba ratownicza PSP R1 z deską i szynami Kramera.

Zadanie było realizowane w 99% ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB) oraz w 1% ze środków budżetu gminy.

Wysokość pozyskanej dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości to 49668,31 zł, zaś wkład własny do projektu 501,70 zł.

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Warto mieć  dobre wyniki w nauce oraz sporcie. W sposób szczególny przekonali się o tym uczniowie z naszej gminy, którzy w roku szkolnym 2017/2018 uzyskali średnią ocen powyżej 5,2 albo osiągnęli sukcesy sportowe. To właśnie dla takich młodych-zdolnych przygotowano stypendia. Przyznawanie  stypendiów dla uzdolnionej młodzieży i dla uczniów którzy z sukcesami uprawiają sporty, to pomysł i inicjatywa Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Jacka Waśko. To właśnie dzięki Jego staraniom uczniowie za sukcesy w nauce i sporcie otrzymują w trakcie trwania roku szkolnego  wsparcie finansowe, które z pewnością jest wielką motywacją do jeszcze lepszych wyników i cięższej pracy. Uroczystość wręczenia nagród stypendialnych odbyła się 13 września w Dobrzyńskim Domu Kultury „ŻAK”. W tym roku stypendia za szczególnie wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia sportowe z rąk Burmistrza odebrało aż 64 uczniów. Jak podkreślił Burmistrz Jacek Waśko, bardzo cieszy fakt, że coraz więcej uczniów jest nagradzanych, bowiem inwestując w naukę inwestujemy w przyszłość naszej Gminy i jej rozwój. Na spotkanie oprócz tegorocznych stypendystów zaproszeni zostali także ich rodzice, którzy otrzymali od włodarza miasta listy gratulacyjne. „Niniejszym listem gratulacyjnym pragnę złożyć wyrazy uznania za trud włożony we wzorowe wychowanie dziecka. Osiągnięte wyniki w nauce, sumienne wypełnianie obowiązków uczniowskich oraz godne zachowanie Waszego dziecka zasługują na szczególne wyróżnienie. Gratuluję i życzę dalszych sukcesów”- podkreślał w liście Pan Burmistrz. Dodając jednocześnie, że nie ma lepszej inwestycji jak inwestycja w dzieci, ich rozwój i edukację. „Młodzi są naszą przyszłością”-zakończył Pan Burmistrz.

Po wyróżnieniu wszystkich stypendystów, którym wręczono także pamiątkowe dyplomy, odbyła się krótka część artystyczna. Występ wokalny zaprezentowały uczennice ze Szkoły Podstawowej  w Dobrzyniu nad Wisłą. Po zakończeniu uroczystości, której końcowym akcentem było wspólne zdjęcie nagrodzonych  z Burmistrzem, zaproszono wszystkich na słodki poczęstunek.