Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka, który przypada w dniu 20 września w Dobrzyńskim Domu Kultury „ŻAK” przygotowano dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy szereg atrakcji. A to wszystko dzięki inicjatywie i staraniom Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Jackowi Waśko, który chciał aby to był dla przedszkolaków wyjątkowy, niezapomniany, pełen wrażeń i uśmiechów dzień. Pierwszą z niespodzianek było mini przedstawienie teatralno-animacyjne.  Dzieci, które przybyły do „ŻAKA” zaproszone zostały przez Pana Krystiana- aktora Teatru Frajda i Teatru  Miniatury w niezwykłą podróż. Przedstawienie pod tytułem „Błażej w Garderobie, czyli przygoda w szafolandii”-wywołała u dzieci salwy śmiechów, pisków, oklasków i radości. Tytułowy Błażej zabrał wszystkie dzieci do swojej „szafy”, w której działy się niezwykłe rzeczy. Dzieci przebierały się za różne zwierzątka, naśladowały ich odgłosy i sposób poruszania, uczyły się tańczyć- były po prostu aktorami, które współtworzyły to przedstawienie.

Po występach głos zabrał gospodarz spotkania-Pan Burmistrz, który złożył wszystkim Przedszkolakom  najlepsze życzenia. „Życzę wszystkim Przedszkolakom, by ich święto było wyjątkowym czasem pełnym radości i uśmiechu, a każdy dzień spędzony w przedszkolu niech stanie się wielką niezapomnianą przygodą; niech tu spełnią się Wasze marzenia-i te duże i te małe”. Odczytał także list przesłany przez Rzecznika Praw Dziecka Pana Marka Michalaka, który oprócz życzeń zawierał także kilka ważnych informacji dla rodziców i nauczycieli.

Na zakończenie wspólnego spotkania Pan Burmistrz poczęstował wszystkie dzieci cukierkami, których podczas tak ważnego święta nie mogło zabraknąć. 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Uroczyste przekazanie sprzętu jednostkom OSP w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości

W związku z otrzymaną dotacją z Ministerstwa Sprawiedliwości dla Gminy Dobrzyń nad Wisłą na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP, stosowne umowy użyczenia podpisał Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Jacek Waśko.

W dniu 14 września 2018 r. odbyła się uroczystość podczas której Pan Wiceburmistrz Krzysztof Głowacki na mocy podpisanych umów przekazał na ręce prezesów sześciu jednostek OSP sprzęt ratujący zdrowie i życie ludzkie.

Łączna wartość przekazanego sprzętu to 50170,01 zł , wśród sprzętu, który otrzymała Gmina i jednocześnie użyczyła jednostkom OSP wchodzą: 1 agregat prądotwórczy 1 – faz FOGO FH500, 1 agregat prądotwórczy 1 – faz FOGO FH5001 4,3 Kw, 1 agregat prądotwórczy 1 – faz Honda EA 3000, 1 defibrylator AED Philips HeartStart Frx, 1 nożyce hydrauliczne Lukas s 330, 1 pilarka spalinowa Stihl MS 261, 3 przenośne zestawy oświetleniowe, 1 zestaw do oznakowania terenu akcji, 1 parawan do osłony miejsca wypadku, 1 torba ratownicza PSP R1 bez deski i szyn Kramera, 1 torba ratownicza PSP R1 z deską i szynami Kramera.

Zadanie było realizowane w 99% ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB) oraz w 1% ze środków budżetu gminy.

Wysokość pozyskanej dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości to 49668,31 zł, zaś wkład własny do projektu 501,70 zł.