Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Sobotnia(13.04.2019) akcja sprzątania skarpy wiślanej za nami. Z inicjatywy Dobrzyńskiego Koła Ligi Morskiej  i Rzecznej oraz stowarzyszenia „ALTERNATYWA”, przy pomocy ochotniczej straży pożarnej, pracowników samorządowych oraz wolontariuszy odbyło się sprzątanie nadbrzeża wiślanego i okolic. O godzinie 9.00 przy Górze Zamkowej rozdano worki i rękawice, podzielono zebranych na grupy. Grupom sprzątającym przydzielono  określony teren. Podczas sprzątania zebrano dwie przyczepy śmieci. Organizatorzy akcji na zakończenie zapewnili  poczęstunek przy ognisku. Bardzo dziękujemy za bezinteresowne zaangażowanie i poświęcenie osób sprzątających.

W imieniu wszystkich sprzątających prosimy o niepozostawianie śmieci na skarpie wiślanej i nadbrzeżu. Wspólnie dbając o krajobraz z góry dziękujemy.

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniu 13 kwietnia o godzinie 9.00 z inicjatywy Dobrzyńskiego Koła Ligi Morskiej i Rzecznej oraz Stowarzyszenia „Alternatywa”, rozpocznie się sprzątanie nadbrzeża Wisły. Spotkanie wszystkich, którym zależy na  czystym, przyjaznym otoczeniu, odbędzie się przy Górze Zamkowej. W akcji uczestniczyć będą także Strażacy z OSP w Dobrzyniu nad Wisłą, a obsługę techniczną, w tym potrzebny sprzęt m.in. rękawice, worki oraz odbiór zebranych nieczystości zapewni Urząd Miasta i Gminy. Teren przewidywanego sprzątania to całe nadbrzeże Wisły-od terenów przy oczyszczalni ścieków do przystani wiślanej przy ul. Zjazd.  Zapraszamy do wspólnej akcji wszystkich, którym zależy na czystości i estetyce naszej gminy. Czyste nadbrzeże i niezaśmiecona skarpa wiślana świadczy o wszystkich mieszkańcach naszej gminy.