Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniu 29 października 2019 w czasie XIV Sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą odbyło się ślubowanie nowo wybranego radnego Grzegorza Ryczkowskiego, który złożył obietnicę  godnego, rzetelnego i uczciwego sprawowania  swoich obowiązków. Wybór i zaprzysiężenie Grzegorza Ryczkowskiego spowodowane było objęciem stanowiska Dyrektora Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki przez byłego radnego Łukasza Wasilewskiego.

Po ślubowaniu  Grzegorz Ryczkowski stał się pełnoprawnym członkiem Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Burmistrz Miasta i Gminy Piotr Wiśniewski wręczył pięciu nauczycielom, ze szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą  nagrody ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli. Uroczystość uhonorowania nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej odbyła się w piątek 11 października w Dobrzyńskim Domu Kultury „ŻAK”. Oprócz wyróżnionych i nagrodzonych pedagogów  na uroczystość przybyli także zaproszeni goście: w tym włodarze naszego miasta, radni, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół podstawowych i przedszkoli, a także dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych.

Wydarzeniu towarzyszył także występ artystyczny uczniów ze Szkoły Podstawowej z Dobrzynia nad Wisłą, którzy w humorystyczny sposób przedstawili scenki z życia szkolnego.

Na zakończenie zaproszono wszystkich na słodki poczęstunek.

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

SKM C25819101011070