Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniu 5 października 2018 r. o godzinie 8.00 z inicjatywy Pana Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Jacka Waśko w Dobrzyńskim Centrum Sportu i Turystyki odbyło się spotkanie trenera żeglarstwa Pana Jarosława Marciniaka z dziećmi klas I – IV Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą, który w atrakcyjny sposób zachęcał dzieci do uprawiania żeglarstwa, omawiając jego walory i zalety. Na spotkaniu zaprezentował żaglówkę Optymist, na której dzieci będą mogły rozpocząć szkolenie na wodzie. Po zakończeniu spotkania prezentowana żaglówka była oblegana przez przyszłych adeptów żeglarstwa.

Pierwsze zajęcia odbyły się tego samego dnia o godzinie 16.00. Dzieci uczyły się budowy żaglówki, węzłów żeglarskich oraz otrzymały pierwszą podstawową wiedzę teoretyczną uprawiania sportu wodnego.

Chętne dzieci zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach w każdy piątek o godzinie 16.00 w hali DCSiT. Na zajęcia w hali prosimy zabrać strój sportowy.

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W piątek, 5 października 2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy gościł wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, ale także poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Szefernaker oraz Pani Anna Gembicka z  Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP Mateusza Morawieckiego.

            Spotkanie dotyczyło problemu osuwisk na skarpie wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą. W latach 2017-2018 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało naszej Gminie  w formie dotacji ponad 7 mln zł. z tak zwanego budżetu klęskowego, na inwestycje związane z zabezpieczeniem skarpy. Pan Minister zaznaczył, iż rząd wyraża chęć realizowania inwestycji, które są potrzebne i dlatego też  wspiera dążenia samorządów, aby mogły te inwestycje poczynić. Ponadto podkreślił, jak bardzo ważna jest współpraca na płaszczyźnie rząd – samorząd, dziękując przy tej okazji za bardzo dobrą współpracę z dobrzyńskim samorządem. Następnie głos zabrał Pan Jacek Waśko Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą zaznaczając na wstępie, iż Dobrzyń nad Wisłą to miasto z ogromnymi tradycjami i historią, którego zaletą oraz potencjałem jest  położenie nad rzeką Wisłą i Zbiornikiem Włocławskim. Podkreślił, że to dla naszej gminy ogromny kapitał zarówno pod względem turystycznym, rekreacyjnym, historycznym, ale i gospodarczym. Jednak, aby w pełni wykorzystać walory rzeki Wisły i portu trzeba jeszcze wiele pracy. Samorząd będzie dokładał wszelkich starań, aby pozyskiwać kolejne fundusze na zabezpieczenie wiślanej skarpy. Jak podkreślił Burmistrz -prezentując nową koncepcję zagospodarowania nabrzeża wiślanego w Dobrzyniu nad Wisłą -   dzięki tym staraniom możliwe będzie właściwe wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych nad Wisłą w ciągu najbliższych lat. Następnie głos zabrała Pani Anna Gembicka, również mówiąc o ważności prac związanych z zabezpieczeniem skarpy, co w przyszłości będzie miało przełożenie na realizację tych ambitnych planów Burmistrza Jacka Waśko. Podkreśliła także, iż planowana inwestycja zagospodarowania nabrzeża, ze względu na swoją wagę dla rozwoju gminy i regionu,  powinna być wpisana do Strategii Województwa Kujawsko - Pomorskiego, o co będzie zabiegać.  W swoim wystąpieniu podkreśliła, że Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego powinien  wspierać również mniejsze gminy, a tylko dobra współpraca na każdym szczeblu samorządowym umożliwi realizację istotnych dla rozwoju naszej Gminy inwestycji.

Spotkanie nagrywała Telewizja Polska - poniżej link do relacji telewizyjnej:

https://bydgoszcz.tvp.pl/39335803/zblizenia-5102018-g-1230

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniu 5 października 2018 r. w DDK „Żak”, w ramach Forum Przedsiębiorców w Dobrzyniu nad Wisłą odbyła się Konferencja pn.  „Publiczne instrumenty wspierania przedsiębiorczości”, której organizatorami był Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą wraz z  Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Spotkanie rozpoczął Pan Jacek Waśko – Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, który przywitał gości oraz przedstawił główne założenia zorganizowanej konferencji. Następnie Pani  Anna Gembicka z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP omówiła Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju w kontekście rozwoju obszarów wiejskich.  Ważne kwestie związane z rolą Państwa we wspieraniu przedsiębiorczości podjął Podsekretarz Stanu z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju Pan Adam Hamryszczak. Prezentację najważniejszych zmian i możliwości otrzymania pomocy publicznej dla nowych projektów inwestycyjnych zaprezentowała Pani Katarzyna Adamska z Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Kolejnym prelegentem był Pan Zbigniew Wiśniewski, Wiceprezes Izby Przemysłowo – Handlowej, Oddział w Toruniu, który omówił współpracę na płaszczyznach Biznes-Samorząd-Rząd. Ostatnie  z wystąpień dotyczyło strategicznych aspektów rozwoju przedsiębiorczości, które przedstawił Pan Krzysztof Głowacki, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Zgodnie z inicjatywą Pana Burmistrza Jacka Waśko, spotkanie przedsiębiorców ma być impulsem do powołania stowarzyszenia właścicieli firm nie tylko z Dobrzynia nad Wisłą, ale również z całego powiatu lipnowskiego. Działając razem w zrzeszeniu, głos przedsiębiorców będzie mógł mocniej wybrzmiewać na forum lokalnym, regionalnym, a nawet krajowym. Łatwiej też ubiegać się o dofinansowanie zewnętrzne w tym fundusze UE. Jak zapewnił gospodarz Gminy - środki na wsparcie nowego zrzeszenia przedsiębiorców zostaną zabezpieczone w budżecie na rok 2019. Zachęcamy więc wszystkich przedsiębiorców do zrzeszania się i wspólnego działania na rzecz lokalnego rozwoju.