Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniu 27 listopada 2018 roku odbył się odbiór końcowy drogi dojazdowej w technologii bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, na istniejącej nawierzchni gruntowej, do długości 0,240 km, w obrębie geodezyjnym Grochowalsk. Na teren inwestycji przybył inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy z ramienia wykonawcy, a także Komisja powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, w skład której weszli pracownicy Gminy. Inwestycja była współfinansowana w kwocie 43 200,00 zł, ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W poniedziałek 19 listopada odbyła się zwołana przez komisarza wyborczego pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej 2018-2023. Na początku obrad  radni VIII kadencji oraz nowo wybrany Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Piotr Wiśniewski odebrali zaświadczenie o wyborze i złożyli uroczyste ślubowanie. Następnie ustępujący Burmistrz Jacek Waśko przekazał następcy insygnia władzy- symboliczny klucz do miasta.

„Dzisiejszy dzień jest bez wątpienia jednym z najważniejszych w moim życiu. Objęte stanowisko jest z jednej strony ogromnym zaszczytem, z drugiej zaś wielkim zobowiązaniem do ciężkiej i sumiennej pracy na rzecz rozwoju naszej społeczności.(…) Ze swojej strony obiecuję zrobić wszystko, aby nasza gmina właściwie się rozwijała.(…)Liczę na dobrą i owocną współpracę.”-powiedział w swoim przemówieniu obejmujący stanowisko Burmistrza Piotr Wiśniewski, który jednocześnie podziękował wszystkim za oddane na niego głosy.

Kolejnym punktem obrad, prowadzonych przez Radnego Seniora nowej kadencji-Sławomira Kowalewskiego, był wybór przewodniczącego Rady Miejskiej oraz jego zastępców. W tym celu powołano Komisję Skrutacyjną. Jedynym zgłoszonym przez radnych kandydatem na to stanowisko był Krzysztof Pryciak, który wyraził zgodę na kandydowanie. Rajcy w tajnym głosowaniu jednogłośnie poparli kandydaturę pana Pryciaka na przewodniczącego Rady Miejskiej kadencji 2018-2023, który przejął prowadzenie dalszej części sesji. Wiceprzewodniczącymi RM zostały z kolei panie Jadwiga Grudzińska i Dorota Kalinowska.

Zapraszamy do śledzenia kolejnych sesji w kadencji 2018-2023 gdyż wszystkie, zgodnie z nowo obowiązującym prawem będą transmitowane na żywo na kanale youtube.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniu 16 listopada odbył się Marsz Niepodległości ulicami Dobrzynia nad Wisłą, zorganizowany przez Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą. Był to szczególny sposób na uczczenie wyjątkowego święta. W tym roku jest to szczególna rocznica, gdyż świętujemy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

W marszu wzięli udział: władze gminy, na czele z Panem Burmistrzem Jackiem Waśko, delegacja pracowników Urzędu Miasta i Gminy, Radni Rady Miejskiej, Księża z Parafii Dobrzyń nad Wisłą oraz licznie zgromadzeni uczniowie wraz z nauczycielami, ze wszystkich szkół z terenu gminy. Wszyscy uczestnicy otrzymali biało-czerwone flagi. Marsz odbył się  przy wtórze piosenek patriotycznych, a prowadzili go uczniowie niosący 100-metrową flagę. Pod pomnikiem 950-lecia Dobrzynia nad Wisłą odśpiewano hymn i złożono kwiaty. Na zakończenie czekała na wszystkich gorąca grochówka. Atmosfera tego marszu była podniosła a jednocześnie bardzo radosna.