Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

UWAGA!! - ZAKAZ Spalania odpadów!!!

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ PRZYPOMINA

W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w urządzeniach do tego nie przystosowanych. Zgodnie z ustawą o odpadach i kodeksem wykroczeń, zakazane jest spalanie odpadów w kotłowniach domowych, jak również na wolnym powietrzu.

PRZEPISY KARNE:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.):

- art. 155. „Termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów”.

- art. 191. „Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny”.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.):

- art. 5 ust. 1 „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

-  pkt 1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

-  pkt 3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi”;

- art. 10 ust. 2 „Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze grzywny”

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

8 maja o godzinie 12.00 w 72 rocznicę zakończenia II Wojny Światowej w miejscowości Łagiewniki odbyła się uroczystość upamiętniająca to wydarzenie. Do Łagiewnik przybyła Pani Wiceburmistrz Marzena Niekraś, Radni Rady Miejskiej, delegacje Strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z Mokowa i Chalina, a także delegacje z pocztami sztandarowymi ze Szkół Podstawowych i Gimnazjów z Chalina i Dobrzynia nad Wisłą. Obchody zaczęły się od krótkiego przemówienia Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Chalinie Pana Kazimierza Żołnowskiego. Po wystąpieniu pana Dyrektora, głos zabrał Proboszcz z parafii Rokicie Ks. Marek Podsiadlik, który nawiązał do tamtych trudnych dni oraz wyzwolenia ojczyzny. Następnie w intencji pomordowanych odmówiono krótką modlitwę. Punktem kulminacyjnym uroczystości było złożenie kwiatów przez poszczególne delegacje pod pomnikiem upamiętniającym 10 zamordowanych Polaków. To właśnie w miejscu w którym stoi obelisk w 1944 roku Niemcy w okrutny sposób zamordowali dziesięciu mieszkańców z gromady Dobrzyń nad Wisłą i Chalina. Obchody zakończyły się krótkim występem artystycznym o tematyce patriotycznej, który zaprezentowała młodzież z Publicznego Gimnazjum w Chalinie.