Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Z okazji 73 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej 8 maja o godz. 1200 w miejscowości Łagiewniki odbyła się uroczystość upamiętniająca zamordowanych Polaków. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Pan Wiceburmistrz Krzysztof Głowacki, Pan Sekretarz Ryszard Machnowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Żurawski wraz z Radnymi, delegacje Strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z Mokowa i Chalina, a także delegacje z pocztami sztandarowymi ze Szkół Podstawowych z Chalina i Dobrzynia nad Wisła. Obchody rozpoczęły się krótkim przemówieniem Zastępcy Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie Pana Jana Roberta Brzezińskiego. Głos zabrał również Proboszcz Parafii pw. Świętej Marii Magdaleny w Mokowie Ks. Zbigniew Milczarek, który odmówił modlitwę w intencji zamordowanych Polaków.

Uroczystość zakończyła się złożeniem kwiatów przez poszczególne delegacje pod pomnikiem upamiętniającym zamordowanych oraz krótkim występem artystycznym o tematyce patriotycznej uczniów ze Szkoły Podstawowej w Chalinie.

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Z okazji święta Konstytucji 3 Maja i Dnia Strażaka w Dobrzyniu nad Wisłą odbyły się uroczystości upamiętniające to ważne wydarzenie w dziejach historii Polski. Tradycyjnie uroczystość z okazji 3 Maja połączona została ze świętem strażaków, które przypada na 4 maja. Uroczystości rozpoczęły się zbiórką przy strażnicy OSP w Dobrzyniu nad Wisłą. Następnie w uroczystym przemarszu dowodzonym przez Komendanta MGZOSP w Dobrzyniu nad Wisłą Stanisława Sobocińskiego, w którym uczestniczyli włodarze miasta na czele z Burmistrzem Jackiem Waśko, a także radni, sołtysi, strażacy z pocztami sztandarowymi i mieszkańcy gminy, udano się na grób ks. Leonarda Lipki (założyciela Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzyniu nad Wisłą) gdzie delegacja strażaków złożyła kwiaty. Następnie przemaszerowano do kościoła parafialnego pod wezwaniem NMP w którym odbyła się Msza św. koncelebrowana przez ks. Henryka Lewandowskiego i ks. kan. dr Janusza Filarskiego, dyrektora Domu Księży Emerytów w Płocku, który wygłosił kazanie na temat ojczyzny i wartości patriotycznych, a także o miłości i przywiązaniu do lokalnej ojczyzny. Ks. kan. dr Janusz Filarski wspomniał także o strażakach i o ich ciężkiej, odpowiedzialnej i bardzo niebezpiecznej pracy. Podkreślił także jak wielkim szacunkiem społecznym i zaufaniem cieszy się zawód strażaka. Zanim rozpoczęła się Msza Św., występ artystyczny o tematyce patriotycznej przedstawiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą. Kilka słów do zebranych w kościele wystosował także ks. Henryk Lewandowski, dziękując Burmistrzowi, że aktywnie uczestniczy w wydarzeniach patriotycznych. Wszyscy udali się pod pomnik 950 - lecia odzyskania niepodległości gdzie poszczególne delegacje złożyły kwiaty. Następnie uroczysty pochód udał się pod DDK „ŻAK”, gdzie wyprowadzono sztandary. Uroczystości zakończył poczęstunek w DDK „ŻAK”.

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

2 maja, czyli święto Flagi Rzeczypospolitej było doskonałą okazją dla pracowników urzędu Miasta i Gminy aby zaprezentować i wyjaśnić mieszkańcom na czym polega ogólnopolska akcja „Dumni z Polski” do jakiej przyłączyła się również Gmina Dobrzyń nad Wisłą. Stoisko z gadżetami kampanii cieszyło się sporym zainteresowaniem przechodniów. Pracownicy wyjaśniali, że akcja ma na celu propagowanie wartości patriotycznych, promocji różnego rodzaju imprez i uroczystości patriotycznych, które będą odbywać się w naszej małej ojczyźnie aż do 11 listopada. W jej ramach powstało kilkanaście różnego materiałów promocyjnych i gadżetów, które mają promować patriotyzm również ten lokalny, a także przypominać o ważnych datach i wydarzeniach z historii Polski. Temu służyć mają materiały edukacyjne m. in. ulotki o „Najodważniejszych Polakach w historii”, „O wielkich Polkach”, czy „Polskich artystach, którzy zachwycili świat”, gry planszowe i gry pamięciowe, które bawiąc mają również za zadanie uczyć. Gry to wspaniałe połączenie rozrywki z ciekawym przekazem edukacyjno-informującym o najważniejszych datach i wydarzeniach w dziejach Polski. Kampania „Dumni z Polski” ma za zadanie promować również różnego rodzaju konkursy patriotyczne i akcje promujące patriotyzm oraz przywiązanie do ojczyzny, w tym tej lokalnej.

Osoby podchodzące do stoiska otrzymały zestaw gadżetów z logo „Dumni z Polski” oraz z racji Dnia Flagi biało-czerwone chorągiewki, które miały przypominać o tym wyjątkowym święcie ”Dnia Flagi”. Pracownicy zachęcali także do dekorowania domów i posesji aby w ten sposób pokazywać swój patriotyzm i przywiązanie do Ojczyzny i że mieszkańcy Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą są „Dumni z Polski.”