Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniu 31 marca Pan Burmistrz gościł w Kujawsko- Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, gdzie odbyło się wręczenie promes na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w województwie kujawsko-pomorskim.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Pierwsze wiosenne dni sprzyjają pracom ogrodowym, porządkom i upiększaniu przydomowych ogródków w wiosenne kwiaty.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Z okazji Dnia Wędkarza pan Burmistrz Jacek Waśko nie zapomniał też o naszych miłośnikach wędkowania, zgromadzonych w Kole 105 Dobrzyń nad Wisłą, Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Mazowiecki.