Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniu 28.03.2018r, Pan Burmistrz Jacek Waśko wręczył Panu Krzysztofowi Głowackiemu powołanie na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. Jednocześnie podziękował za bardzo dobrą współpracę dotychczasowej Wiceburmistrz - Pani Marzenie Niekraś, która objęła funkcję Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pan Krzysztof Głowacki posiada tytuł magistra zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również studia wyższe z zakresu administracji publicznej oraz Podyplomowe w zakresie: „Zarządzanie i ewaluacja projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej”. Ponadto jest absolwentem studiów doktoranckich na Wydziale Dziennikarstwa  i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada bogate doświadczenie w pracy w administracji samorządowej oraz doradztwie w obszarze oceny i zarządzania projektami.  Od 2016 r. kierował Referatem Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gminy w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. Wcześniej pracował m.in. w Starostwie Powiatowym oraz Urzędzie Miasta  w Płocku, a także w samorządowej wojewódzkiej instytucji kultury jako Zastępca Dyrektora ds. inwestycji, gdzie zarządzał projektami infrastrukturalnymi, współfinansowanymi ze środków UE. Jako ekspert ds. funduszy UE, współpracował z organami administracji centralnej i regionalnej, a także Komisją Europejską. Interesuje się ekonomią i polityką międzynarodową. Czynnie uprawia siatkówkę i koszykówkę. Ma 39 lat, jest żonaty, ma 1 dziecko.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Wianki dobrzyńskie”, które odbyły się w dniu 24 czerwca, to kolejna po plenerze malarskim impreza, która odbyła się w ramach obchodów „Roku Rzeki Wisły”. Uroczystego otwarcia festynu dokonał Pan Burmistrz Miasta i Gminy Jacek Waśko, który przywitał wszystkich gości, życząc miłej zabawy. Następnie Ksiądz Proboszcz Henryk Lewandowski odmówił ze sceny krótką modlitwę, po której poświęcił rzekę Wisłę. Kolejną cześć festynu stanowił pokaz ratownictwa medycznego, który zaprezentowali ratownicy medyczni z Aleksandrowa Kujawskiego. W czasie całego festynu, równocześnie z atrakcjami na scenie odbywały się także Eco Rejsy prowadzone przez Pana Sebastiana Staśkiewicza, z fundacji „Ratuj Ryby”. Dzieci, które płynęły łodzią mogły w czasie rejsu nie tylko posłuchać o florze i faunie żyjącej w naszej rzece, ale zobaczyć to wszystko również na sonarze. Eco Rejsy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, a dzieci które były już po rejsie nie kryły swojej radości i zadowolenia. Po pokazach i oficjalnych wystąpieniach sceną zawładnęła muzyka i śpiew. Najpierw zaprezentowały się dzieci ze Scholki parafialnej, po nich sekcja gitarowa działająca przy DDK „ŻAK”, a następnie zespoły „Złoty Kłos” i „55 PLUS”. Gromkie oklaski przywitały gwiazdę wieczoru naszego festynu, a mianowicie zespół „Cygański tabor”. Wokalistki zespołu ubrane w przepiękne, kolorowe suknie, swoim tańcem i śpiewem porwały zgromadzoną pod sceną publiczność do wspólnej zabawy. Atmosferę wspaniałej zabawy podtrzymał zespół PREZYDENT, z którym przy dźwiękach muzyki disco goście bawili się do późnych godzin wieczornych. „Wianki dobrzyńskie”okazały się wspaniałą okazją do zabawy, tańca i spotkań ze znajomymi.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W jednej z sal DDK”ŻAK” w dniu 8 czerwca odbyło się wręczenie nagród zwycięzcom, z przeprowadzonego X Jubileuszowego Dobrzyńskiego Konkursu na płytkę komputerową pt. „Niech nam się mienią rzeki- z okazji ROKU RZEKI WISŁY 2017”. Oprócz przedstawicieli ze zwycięskich szkół, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych , na uroczystość przybyła także Pani Wiceburmistrz Marzena Niekraś, która miała przyjemność wręczenia nagród wszystkim laureatom. Pierwsze miejsce w konkursie, którego organizatorem było Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, przy udziale Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, zajęła Szkoła Podstawowa im. Józefa Sołtykiewicza w Węgiersku. W konkursie przewidziano także nagrody za drugie, trzecie i czwarte miejsce. Poziom konkursu był bardzo wysoki, a zarazem bardzo wyrównany. Czekamy na kolejną edycję konkursu.