Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Dowód osobisty:po raz pierwszy, upływa termin ważności, zmiana danych osobowych, zmiana wizerunku twarzy, utrata lub uszkodzenie.Podstawa prawna:Ustawa o dowodach osobistych z dnia 6 sierpnia 2010 r. (Dz. U.  z 2016 r., poz. 391),
 •  rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych  z 29 stycznia 2015 r. w  sprawie  wzoru dowodu  osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu. (Dz. U. z 2015 r. poz. 212),
 •  ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030).
DOKUMENTY OD WNIOSKODAWCY
 •  Wniosek  o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście*  w siedzibie  dowolnej  gminy   w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy zastosowaniu podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu na zasadach przewidzianych w ustawie z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym  (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 262 z późn. zm.) lub profilu zaufanego e PUAP.
 • Kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami**. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Do wniosku składanego w formie dokumentu elektronicznego załącza się plik zawierający fotografię spełniającą takie same wymogi, o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB (fotografia taka sama, jak do paszportu).
 • WYMAGANE OPŁATY
 1. Brak
  TERMIN I TRYB REALIZACJI
 • w przypadku upływu terminu ważności – wniosek należy złożyć nie później niż na 30 dni przed upływem tego terminu,
 •  w przypadku zmiany danych – wniosek należy złożyć niezwłocznie***,
 •  w przypadku zmiany wizerunku twarzy w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza dowodu – wniosek należy złożyć niezwłocznie.
 •  w przypadku utraty dowodu – wniosek należy złożyć niezwłocznie.
 • Termin realizacji - do 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 • Dowód odbiera się osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Szkolnej 1, pok.4.
 JEDNOSTKA  ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego, Telefon: 54 253 05 30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Godziny otwarcia: pn-pt 7:30 – 15:30,

Od decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko-  Pomorskiego za pośrednictwem Tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od otrzymania decyzji 

 • * W przypadku niemożności złożenia wniosku z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej nie dającej się pokonać przeszkody, osoba zawiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich się znajduje.
 • **Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię  przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.  Do wniosku składanego w formie dokumentu elektronicznego załącza się odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.
            *** Dowód osobisty podlega unieważnieniu po upływie 4 miesięcy od zaistnienia zmiany danych.

                  
                             Informacje dotyczące odbioru dowodów osobistych –  tel. 54 253 05 30