Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015, poz. 139 ze zm.).

  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

  3. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą (Uchwała Nr XXX/165/06 z dnia 28 kwietnia 2006 roku).

Pobierz umowę