Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ogłasza konkursy na:

  1. Dyrektora Przedszkola Samorządowego Kubusia Puchatka w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
  2. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
  3. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie - otwórz

 Opublikowano 06 kwiecień 2017

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Silny wiatr
Stopień: 1
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h z południowego-zachodu.
Ważne:Od: 2020-02-16 18:00Do: 2020-02-17 03:00
Synoptyk IMGW-PIB: Grzegorz Pietrucha
Biuro: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyn
Uwagi: Brak.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniu 20 lutego 2020 roku o godz. 8 00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1 odbędzie się posiedzenie komisji Rewizyjnej.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Kontrola wydatków przeznaczonych z budżetu gminy w roku 2019 na jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.
  2. Sprawy bieżące.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz działalności na rzecz turystyki i krajoznawstwa.

Ogłoszenie:

Regulamin:

Wzór oferty realizacji zadania publicznego:

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem:

Wzór sprawozdania:

Zarządzenie:

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniu 13 lutego 2020 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą odbędzie się posiedzenie komisji wspólnych.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Omówienie zagadnień związanych z sytuacją finansową gminy.
  2. Sprawy bieżące.

Podkategorie