Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Prace na skarpie wiślanej w trakcie dalszej realizacji”

26 września 2018 roku odbył się częściowy odbiór skarpy wiślanej. Na teren inwestycji przybył inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy z ramienia wykonawcy, a także Komisja powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w skład której weszli pracownicy Gminy. Kolejny etap zabezpieczenia skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą będzie zrobiony jeszcze w tym roku.

 

Droga Bętlewo – Kisielewo - Szpiegowo w remoncie”

W dniu 15 października 2018 roku rozpoczęto prace dla zadania remont drogi gminnej Bętlewo – Kisielewo - Szpiegowo. Koszt inwestycji to 1 300,000,00 zł. Na to zadanie gmina otrzymała 40% dofinansowania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej – Województwo Kujawsko – Pomorskie.

 

 

Modernizacja drogi dojazdowej w Grochowalsku na ukończeniu”

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja drogi dojazdowej w technologii bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, na istniejącej nawierzchni gruntowej, do długości 0,240 km, w obrębie geodezyjnym Grochowalsk. Inwestycja otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 43 200,00 zł ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

 

 

Budowa sieci wodociągowej w Krojczynie zmierza ku końcowi”

Realizacja inwestycji rozpoczęła się 4 czerwca 2018 r. Całość inwestycji polega na budowie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Krojczyn Gmina Dobrzyń nad Wisłą o długości ok. 2900 mb. i miejscowości Zaduszniki Gmina Wielgie oraz budowie 6 nadziemnych hydrantów p.poż. Realizowana inwestycja częściowo znajduje się w pasie drogi wojewódzkiej – 303,80 mb., częściowo drogi powiatowej oraz na gruntach prywatnych. Budowa odcinka sieci wodociągowej ma charakter rozbudowy istniejącej infrastruktury technicznej zapewniającej dostarczenie wody do przyległych do niej budynków mieszkalnych – jednorodzinnych, a także indywidualnych odbiorców na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą w miejscowości Krojczyn.

 

 

Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Grochowalsku ”

Prace inwestycyjne polegające na rozbiórce starego budynku stacji uzdatniania wody, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą technologiczną oraz budowie nowego budynku stacji są w trakcie dalszej realizacji. Koszt inwestycji to 2743844,00 zł.