Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Zaproszenie na LIX Sesję Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000 i 1349), zwołuję pięćdziesiątą dziewiątą w VII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 29 października 2018 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie LIX sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.

  2. Stwierdzenie quorum

  3. Przyjęcie porządku obrad LIX sesji Rady Miejskiej.

  4. Przyjęcie protokołu z LV, LVIII sesji Rady Miejskiej.

  5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

  6. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok.

  8. Interpretacje i zapytania radnych.

  9. Wolne wnioski i informacje.

  10. Zakończenie obrad LIX sesji Rady Miejskiej.