Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Zaproszenie na LX Sesję Rady Miejskiej

 

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994, 1000, 1349 i 1432), zwołuję sześćdziesiąta w VII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 16 listopada 2018 roku o godzinie 1230 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul.Szkolna 1

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie LX sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.

  2. Stwierdzenie quorum

  3. Przyjęcie porządku obrad LX sesji Rady Miejskiej.

  4. Przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Miejskiej.

  5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

  6. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok.

  8. Wolne wnioski i informacje.

  9. Zakończenie obrad LX sesji Rady Miejskiej.