Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

13 Dobrzy 1

 

Porządek obrad

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

  2. Ślubowanie radnych

  3. Ślubowanie burmistrza

  4. Przyjęcie porządku obrad

  5. Wybór Przewodniczącego Rady

  6. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia sesji od Radnego Seniora

  7. Zakończenie obrad I sesji Rady