Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

W dniu 5 grudnia 2018 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich komisji.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Analiza projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na 2019 rok.
  2. Analiza projektu uchwały w sprawie określenia podatku od nieruchomości na 2019 rok.
  3. Analiza projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019.
  4. Analiza sposobu naliczania opłat za odbiór odpadów komunalnych.
  5. Sprawy bieżące.