Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Przewodniczący Rady na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 oraz 1432), zwołuję trzecią w VIII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 10 grudnia 2018 roku o godzinie 1430 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie III sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad III sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcie protokołu II sesji Rady Miejskiej.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok;
 • obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2019 rok;
 • określenia podatku od nieruchomości na 2019 rok;
 • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zakończenie obrad III sesji Rady Miejskiej.

Link do transmisji Obrad - https://youtu.be/zctC4HMcwwA