Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Dobrzyń nad Wisłą, 26.03.2019r.

PRZYPOMNIENIE

Zgodnie z Uchwałą Nr X/65/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia

12 listopada 2007 roku przypomina się o obowiązku uiszczenia opłaty

od posiadania psów:

Wysokość stawki rocznej opłaty od posiadania psów wynosi 10 zł od każdego psa.

Opłata płatna jest bez wezwania, jednorazowo w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą do dnia 31 marca 2019 roku lub w ciągu dwóch tygodni od powstania obowiązku podatkowego.

Jednocześnie przypomina się, że zwolnieni z opłaty są:

1) posiadacze psów, które są pomocą dla osób kalekich;

2) osoby w wieku powyżej 65 lat-prowadzące samodzielnie gospodarstwa domowe - od jednego psa;

3) rolnicy posiadający 2 psy w celu pilnowania gospodarstw rolnych;

4) właściciele nieruchomości, od jednego psa, utrzymywanego w celu jej

pilnowania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Piotr Wiśniewski