Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

APEL DO MIESZKAŃCÓW O UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

W związku z narastającym zjawiskiem zaśmiecania terenu naszej gminy (w szczególności terenów nadwiślańskich), apelujemy do wszystkich mieszkańców o zachowanie porządku na terenie miasta i gminy oraz zwracanie szczególnej uwagi aby nie wyrzucano odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Nie możemy zachowywać się obojętnie, bo przecież stan sanitarny gminy świadczy o naszej kulturze. To od Nas mieszkańców zależy wygląd naszego miasta oraz wsi. Zadbajmy więc wspólnie o porządek i czystość.

Przypominam, że każda nieruchomość powinna być wyposażona w pojemniki do odpadów komunalnych. W ramach obecnego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą każdy mieszkaniec może oddać firmie odbierającej odpady komunalne każdą ilość zmieszanych i segregowanych odpadów powstałych w gospodarstwach domowych zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Ponadto mieszkańcy mogą oddać nieodpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobrzyniu nad Wisłą ul. Licealna 12, odpady takie jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony.

Każdy, kto jest świadkiem podrzucania śmieci, proszony jest o natychmiastowy kontakt z Urzędem Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą lub Policją.

Proszę pamiętać, że za nielegalny wywóz śmieci można otrzymać mandat. W przypadku powtarzalności procederu lub wyjątkowej uciążliwości sprawa kierowana jest do sądu.

Załączone zdjęcia pochodzą z terenu naszej gminy.

 

Apel do mieszkańców (wersja pdf).

Zdjęcia -zaśmiecanie skarpy wiślanej:

zdjęcie 1

zdjęcie2

zdjęcie3

zdjęcie4

zdjęcie5

zdjęcie6

zdjęcie7

zdjęcie8

zdjęcie9

zdjęcie10

zdjęcie11

zdjęcie12