Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 Przewodniczący Rady Miejskiej  na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309), zwołuję dwunastą  w VIII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 10 września 2019 roku o godzinie 14 30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie XII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad XII sesji Rady Miejskiej.
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy na 2019 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
  5. Zakończenie obrad XII sesji Rady Miejskiej.