Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815 ), zwołuję czternastą w VIII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 29 października 2019 roku o godzinie 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XIV sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 2. Odśpiewanie hymnu państwowego.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Ślubowanie nowo wybranego radnego.
 5. Przyjęcie porządku obrad XIV sesji Rady Miejskiej.
 6. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej.
 7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok;
  2) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów;
  3 )zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu;
  4 )zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji, Skarg, Wniosków i Petycji.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zakończenie obrad XIV sesji Rady Miejskiej.