Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
W grudniu 2019 r. Ministerstwo Cyfryzacji, w ramach projektu Rozwój
Systemu Rejestrów Państwowych (RSRP), uruchomiło Rejestr Danych
Kontaktowych (RDK), który jest kolejnym z rejestrów wchodzących w skład
Systemu Rejestrów Państwowych (SRP). Do tej pory, do RDK dołączyło
ponad 3 500 000 Polaków. Przekazanie danych do RDK jest dobrowolne i 
bezpłatne. Ponadto, w każdej chwili można je zmienić lub usunąć.

Głównym celem usług udostępnionych w ramach Rejestru Danych
Kontaktowych jest ułatwienie kontaktu urzędników z obywatelami. Dzięki
RDK urzędy mogą z wyprzedzeniem informować obywateli np. o kończącym
się terminie ważności paszportu lub dowodu osobistego, ale i o
rozpatrzeniu złożonych wniosków o świadczenia (np. 500+). 
RDK FB 1200x900px