Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
PRAWIE 10,5 MLN EUR CZEKA NA ORGANIZACJE SPOŁECZNE W II KONKURSIE NA
PROJEKTY TEMATYCZNE W PROGRAMIE AKTYWNI OBYWATELE – FUNDUSZ KRAJOWY. O 
DOTACJE MOGĄ SIĘ STARAĆ M.IN. STOWARZYSZENIA, FUNDACJE, SPÓŁDZIELNIE
SOCJALNE, KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH. W KONKURSIE WSPIERANE BĘDĄ
DZIAŁANIA W TRZECH OBSZARACH: (1) ANGAŻOWANIE OBYWATELI I OBYWATELEK W 
SPRAWY PUBLICZNE I DZIAŁANIA SPOŁECZNE, (2) OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA I 
RÓWNE TRAKTOWANIE ORAZ (3) WZMOCNIENIE GRUP NARAŻONYCH NA WYKLUCZENIE.
WNIOSKI WSTĘPNE MOŻNA SKŁADAĆ DO 11 STYCZNIA. W konkursie mogą startować wszystkie organizacje społeczne, które
prowadzą lub chcą podjąć działania w ww. obszarach. Program kieruje
swoją ofertę w szczególności do organizacji mniej doświadczonych,
spoza dużych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dostępie do
programów pomocowych. Mogą one próbować swoich sił w ścieżce
konkursowej na małe (do 25 tys. EUR) lub duże dotacje (do 62,5 tys. EUR).
Zespół Programu przygotuje dla wszystkich zainteresowanych szkolenia
online, poradniki i instrukcje, możliwe są także konsultacje
telefoniczne.

Organizacje, które chcą do projektu zaprosić doświadczone organizacje
m.in. z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) mogą
otrzymać na tę współpracę dodatkową kwotę dotacji. Mogą też
liczyć na naszą pomoc w szukaniu zagranicznych partnerów.

Każda organizacja ubiegająca się o środki na działania projektowe
może wystąpić o dodatkowe fundusze na rozwój organizacji: inwestycje w 
budowanie zespołu, podnoszenie kompetencji, pozyskiwanie środków na
działalność, poprawę zarządzania czy komunikacji. W tym konkursie szczególnie oczekiwane są projekty wspierające kobiety
oraz osoby LGBT+ narażone na przemoc, w tym przemoc domową i seksualną.
Priorytetowo traktowane będą również działania przygotowujące osoby
zagrożone wykluczeniem do prowadzenia działalności społecznej w roli
„self-adwokatów” oraz projekty, które będą sprzyjały komunikacji
osób o przeciwstawnych poglądach w ważnych społecznie sprawach.

Wszyscy zainteresowani Programem mogą wziąć udział w spotkaniu
informacyjnym online 4 grudnia o godz. 14.00. Szczegóły dotyczące
webinarium (obowiązują zapisy), a także informacje na temat konkursu
znajdują się na stronie: 

aktywniobywatele.org.pl