Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Dobrzyń nad Wisłą otrzymała dwie dotacje o łącznej wartości 1 420 000 zł. Pierwszą z nich jest dotacja w wysokości 520 tysięcy  na budowę chodnika nie przekraczającego pasa drogowego w Krojczynie w ramach inwestycji, której przedmiotem jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 562- Szpetal Górny – Płock.

Druga dotacja w wysokości 900 tysięcy została przyznana na inwestycje, której przedmiotem jest poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą. W ramach tego przedsięwzięcia planuje się budowę Stacji Uzdatniania Wody w Chalinie, budowę sieci wodociągowej w Glewie oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w Mokówku.

W tym miejscu warto nadmienić, że Gmina na zadanie mające na celu budowę Stacji Uzdatniana Wody w Chalinie, budowę sieci wodociągowej w Glewie oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w Mokówku, uzyskała również dofinansowanie w ramach PROW w kwocie 1. 572, 820 zł - o czym pisaliśmy wcześniej:http://dobrzyn.pl/zalatw-sprawe/ogloszenia-i-komunikaty/1825-podpisanie-umow-na-dofinansowanie-inwestycji

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów i miast, w wysokości od 0,5 mln do ponad 95 mln. Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19. Wsparcie jest bezzwrotne.