Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą przypomina przedsiębiorcom posiadającym ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, że z dniem 30 września 2017 r. upływa termin wniesienia III raty opłaty za korzystanie z wymienionych zezwoleń w roku 2017 r.

Niedopełnienie obowiązku dokonania przedmiotowej opłaty spowoduje wygaśnięcie zezwolenia z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od tego dnia nie wniesie raty opłaty powiększonej o 30% tej opłaty.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z wymienionej przyczyny, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu.

Opłaty można dokonać w kasie Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą lub wnieść na rachunek Urzędu nr 97 9550 0003 2006 0040 0477 0003 KDBS O/Dobrzyń nad Wisłą.