Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 poz. 1289 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą zawiadamia, że Rada Miejska Dobrzyń nad Wisłą w dniu 26 marca 2018 r. podjęła zmieniającą uchwałę Nr XLIX/250/2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1681).

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą obowiązują od 1 maja 2018 r. i wynoszą:

1) odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny:

  • gospodarstwo jednoosobowe – 15 zł miesięcznie

  • gospodarstwo dwuosobowe – 32 zł miesięcznie

2) odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny:

  • gospodarstwo jednoosobowe – 30 zł miesięcznie

  • gospodarstwo dwuosobowe – 64 zł miesięcznie