Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000), zwołuję pięćdziesiątą trzecią w VII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 26 czerwca 2018 roku o godzinie 800 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie LIII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
  2. Stwierdzenie guorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad LIII sesji Rady Miejskiej.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.
  5. Zakończenie obrad LIII sesji Rady Miejskiej.