Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Droga Płomiany – Zbyszewo w remoncie”

Rozpoczęto przebudowę drogi gminnej Płomiany – Zbyszewo. Z uwagi na wzrastające natężenie ruchu lokalnego do już istniejących zasiedlonych nieruchomości, a także w celu podniesienia parametrów technicznych i użytkowych istniejącej drogi wystąpiła konieczność wykonania przebudowy jej nawierzchni z wylaniem nowego asfaltu, budowy chodników i zjazdów zlokalizowanych w centrum wsi, poprawiających bezpieczeństwo poruszających się pieszych i rowerzystów.     W chwili obecnej prace trwają.

 

 

Remont ulicy Stodólnej w Dobrzyniu nad Wisłą zakończony”

W dniu 5 lipca 2018 r. odbył się odbiór techniczny robót drogowych. Na teren inwestycji przybył inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy z ramienia wykonawcy, a także Komisja powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w skład której weszli pracownicy Gminy. Zakres robót, który był przedmiotem odbioru obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej.

 

 

Prace na skarpie wiślanej w trakcie dalszej realizacji”

Obecnie utworzono drogi technologiczne niezbędne jako dostęp do wykonania odwiertów pod mikropale i zwieńczenie

oczepem betonowym.